Đồng chí Lê Diễn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI.

PV (Báo Đắk Nông)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ĐắK Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu đồng chí Lê Diễn giữ chức Bí thư tỉnh ủy Đắk Nông khóa XI. Ngày 25/9, Đại hội đã bế mạc sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực.
Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 51 ủy viên; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Lê Diễn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; các đồng chí: Điểu K’Ré, Ngô Thanh Danh, Nguyễn Bốn được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đình Trung được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Lê Diễn, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông phát biểu tại Đại hội

Đại hội biểu quyết một số chỉ tiêu quan trọng: Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 9% năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 12%; Đảm bảo nguồn nước cho 80% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; Tỷ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh đạt 64%; Tỷ lệ đô thị hóa chung toàn tỉnh là 30%; 18 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; Đào tạo nghề cho 19.000 người và giải quyết việc làm cho 90.000 người cho cả giai đoạn; Phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên (theo chuẩn hiện nay); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 18%; Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đề cao pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Trong nhiệm kỳ có trên 80% tổ chức cơ sở đảng, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn có kết nạp đảng viên. Hàng năm có trên 60% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và trên 90% số đảng viên đạt tiêu chuẩn đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Trong diễn văn bế mạc, đồng chí Lê Diễn, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhấn mạnh: Sau thành công Đại hội, điều quan trọng nhất là toàn Đảng bộ phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, giải pháp mà Đại hội đã thông qua. Cùng với việc tổ chức tuyên truyền, rộng rãi về kết quả của Đại hội, các tổ chức đảng, các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến nghị quyết thành hành động cách mạng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao quyết tâm, tích cực, năng động, sáng tạo, tranh thủ tối đa thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet