Đồng chí Lê Viết Chữ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010-2015

PV

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, chuẩn y đồng chí Lê Viết Chữ là Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010- 2015.

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ có sự tham gia của các đồng chí Trần Văn Minh và đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 1856-QĐNS/TW ngày 5-6-2015 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010-2015 đối với đồng chí Lê Viết Chữ, Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm 2010-2015 đối với đồng chí Lê Viết Chữ.

Đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bên trái) trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lê Viết Chữ      Nguồn:xaydungdang.org

Đồng chí Lê Viết Chữ, dân tộc Kinh, sinh ngày 20/1/1963, tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; chuyên môn: kỹ sư khai thác thủy sản; cao cấp chính trị. Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Lê Viết Chữ kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet