Đồng chí Nguyễn Khắc Chử tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Lai Châu.

BT

Ngày 14/10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Khắc Chử tiếp tục giữ chức Bí thư tỉnh ủy Lai Châu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã tiến hành bầu các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 50 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử tái đắc cử chức vụ Bí thư tỉnh ủy Lai Châu    Nguồn:baolaichau.vn

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ; 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Lê Văn Lương được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Đỗ Ngọc An
2. Lê Văn Bảy
3. Tống Thanh Bình
4. Nguyễn Trọng Cường
5. Lò Văn Cương
6. Trần Hữu Chí
7. Nguyễn Sỹ Chín
8. Trần Xuân Chiến
9. Chu Lê Chinh
10. Nguyễn Khắc Chử
11. Lê Đức Dục
12. Nguyễn Ngọc Dũng
13. Nguyễn Văn Đối
14. Tống Thanh Hải
15. Nông Văn Hải
16. Đỗ Văn Hán
17. Vũ Văn Hoàn
18. Sùng A Hồ
19. Nguyễn Quang Huy
20. Phạm Văn Huỳnh
21. Lý Anh Hừ
22. Đoàn Đức Long
23. Nguyễn Thị Lụa
24. Nguyễn Quốc Luân
25. Lê Văn Lương
26. Vũ Văn Lương
27. Giàng Páo Mỷ
28. Sần Thị Mý
29. Khoàng Thị Nga
30. Phạm Quang Ngân
31. Hoàng Ngọc
32. Tẩn Vản Pao
33. Trương Quang Phiệt
34. Phạm Ngọc Phương
35. Lê Trọng Quảng
36. Bùi Quang Sắc
37. Chu Văn Thành
38. Lê Văn Thăng
39. Vương Văn Thắng
40. Bùi Từ Thiện
41. Nguyễn Thị Thiện
42. Võ Thị Thiệp
43. Giàng A Tính
44. Vũ Văn Trào
45. Hoàng Thọ Trung
46. Mùa A Trừ
47. Hà Văn Um
48. Triệu Thị Vân
49. Nguyễn Ngọc Vinh
50. Trần Đức Vương

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet