Đồng chí Nguyễn Phú Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Phương Hằng (Báo Đồng Nai)

Chiều 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Hội nghị lần thứ nhất, ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.
Trên cơ sở các quy định của Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương Đảng, cùng nguồn cán bộ nằm trong diện quy hoạch, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã xây dựng nhân sự cho Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 với 55 đồng chí. Tuy nhiên, do chưa chuẩn bị đủ nguồn nên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X giới thiệu 58 đồng chí để bầu 52 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, khuyết 3 đồng chí sẽ bổ sung sau.

Kết quả, từ 58 đồng chí được giới thiệu, đại hội đã bầu đủ 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X  tại nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất

Tối 29-9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, gồm 14 đồng chí: Nguyễn Phú Cường,  Nguyễn Văn Nam, Phạm Văn Ru, Đinh Quốc Thái, Trần Văn Tư, Lê Văn Dành, Huỳnh Tiến Mạnh, Hồ Văn Nam, Huỳnh Văn Tới, Đặng Mạnh Trung, Phan Thị Mỹ Thanh, Huỳnh Văn Hồng, Võ Văn Chánh, Trần Văn Vĩnh.

Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban TVTU khóa IX, Phó chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Hội nghị bầu các đồng chí: Trần Văn Tư, Đinh Quốc Thái và Phan Thị Mỹ Thanh tiếp tục giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng đã bầu 8 đồng chí là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa X; đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet