Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương

PV

Sáng 27-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới dự và chỉ đạo Đại hội
Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Oanh, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Nguyễn Đức Kiên, Phạm Văn Thọ, Nguyễn Văn Chiền; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây dựng; Trần Lưu Hải, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng cùng nhiều đồng chí là những người con quê hương Hải Dương đang công tác ở các cơ quan Trung ương.
Các đại biểu dự đại hội

Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, khẳng định những thành tựu to lớn đạt được trong 5 năm qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Trong đó, tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ đạt 7,7%/năm (theo giá cố định năm 1994), quy mô kinh tế tỉnh gấp 1,83 lần so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.000 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tỷ trọng công nghiệp tăng nhanh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12%/năm. Quy mô ngành công nghiệp năm 2015 gấp gần 2,2 lần năm 2010. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển, kinh tế nhà nước tăng bình quân 1,4%/năm, chiếm tỷ trọng 17,9%; kinh tế tư nhân tăng bình quân 5,7%/năm, chiếm tỷ trọng 49,2%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng bình quân 16,9%/năm, chiếm tỷ trọng 32,2%; kinh tế tập thể từng bước được đổi mới, chiếm tỷ trọng 0,7% trong tổng sản phẩm của tỉnh. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung được quan tâm thực hiện. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ, y tế dự phòng được chú trọng. Giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị tóm tắt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội

Bình quân hằng năm tạo việc làm mới cho 3,3 vạn lao động. Xuất khẩu lao động được đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 1,5%. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó rút ra một số kinh nghiệm lớn.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khai thác, phát huy tối đa lợi thế của tỉnh với vị trí nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, đồng thời là vệ tinh trong không gian phát triển vùng Thủ đô, có hạ tầng giao thông phát triển. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh các ngành có lợi thế, có giá trị gia tăng cao; chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường đầu tư. Phát triển kinh tế nhanh đi đôi với  phát triển văn hóa; cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng, củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn cho rằng những kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận để làm rõ những nguyên nhân để có giải pháp khắc phục, trong đó cần xác định rõ mức độ phát triển thực tế của tỉnh hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đến nhiệm vụ lớn, trung tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ là phấn đấu xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, Chủ tịch Quốc hội lưu ý với vị trí nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô, trung tâm tam giác kinh tế phía bắc, Hải Dương có điều kiện thuận lợi để mở rộng giao lưu thương mại, hợp tác đầu tư, liên kết phát triển với các địa phương trong nước và quốc tế.  Vì vậy, tỉnh cần rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển ngành, trong đó hết sức lưu ý phát triển kinh tế vùng. Từ đó định hướng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch các vùng kinh tế, các ngành, lĩnh vực công  nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet