Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

PV (Báo Lâm Đồng)

Sáng nay, 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự và chỉ đạo đại hội.
Cùng tham dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Hà Ngọc Chiến - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nie Thuật - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Đại hội có sự tham gia của 328 đại biểu đại diện cho trên 38.200 đảng viên các dân tộc đến từ 19 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực; tiếp tục phát triển nhanh và bền vững”. 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

Diễn văn khai mạc do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến trình bày và Báo cáo Chính trị trình Đại hội do Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Vũ Công Tiến trình bày, nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,1%, bằng 2,4 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước; GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 52,2 triệu đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2010; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm năm đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt gần 81 nghìn tỷ đồng, bằng 33,3% GDP giai đoạn 2011-2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,6% năm 2010, xuống còn dưới 2% năm 2015.

Cùng với phát triển kinh tế, diện mạo của đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; hệ thống giao thông, thủy lợi được ưu tiên đầu tư, nâng cấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa ngày càng hoàn thiện; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa được quan tâm; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị. Công tác xây dựng Đảng có bước đổi mới trong tư duy và phương thức hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất và toàn diện.

Đặc biệt, chương trình nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng được đánh giá đứng đầu cả nước, làm tiền đề cho nền nông nghiệp địa phương phát triển vượt bậc về năng suất, thu nhập và chất lượng sản phẩm. Đến nay, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm gần 16% diện tích và khoảng 30% về giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp của tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới được sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân nên đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm năm qua, có 117/117 xã được phê duyệt đồ án quy hoạch chung và đề án nông thôn mới; đến năm 2015, toàn tỉnh có 43 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra; trong đó, Đơn Dương là huyện đầu tiên tại Tây Nguyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Báo cáo chính trị cũng nêu một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, như kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao; một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn lúng túng trước yêu cầu hội nhập quốc tế; giảm nghèo chưa bền vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực chưa được ngăn chặn, đẩy lùi triệt để.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đề ra chín nhiệm vụ trọng tâm, 19 chỉ tiêu cụ thể và bốn chương trình trọng tâm, 12 công trình trọng điểm, tiếp tục đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam khẳng định Bộ Chính trị đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt và sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng trong nhiệm kỳ vừa qua, vì vậy đã đạt được những thành tựu quan trọng và nổi bật về kinh tế, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được nêu trên thể hiện sự nỗ lực to lớn và sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển nhất Tây Nguyên, có tổng sản phẩm nội địa theo đầu người bằng xấp xỉ bình quân cả nước, góp phần vào thắng lợi chung mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã giành được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tạo cơ sở thực tiễn mới để tổng kết, bổ sung lý luận cho quá trình lãnh đạo phát triển đất nước”. Đồng chí nhất trí cao với Mục tiêu, Nhiệm vụ và Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 đã được trình bày trong Báo cáo chính trị. Đồng thời, đồng chí đề nghị các đại biểu quan tâm trao đổi 3 nội dung:

1. Tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tất cả các ngành kinh tế và mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã, với 3 đột phá chiến lược được thiết kế và triển khai phù hợp với ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của tỉnh nhà.

2. Xây dựng thành phố Đà Lạt thành thành phố thông minh.

3. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, được đánh giá qua sự hài lòng của nhân dân và được bảo vệ bởi nhân dân. 

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị các đồng chí đại biểu trên cơ sở quán triệt sâu sắc tiêu chuẩn cấp ủy viên được quy định tại Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị; căn cứ quy chế bầu cử trong Đảng và xuất phát từ thực tiễn của Đảng bộ, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, thật sự xứng đáng bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này. BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng phải là trung tâm trí tuệ và trung tâm đoàn kết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet