Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

PV

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc sáng 28/10. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội.

Trong 5 năm (2011-2015), tổng sản phẩm xã hội của Sóc Trăng tăng bình quân 9,39%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt trên 1.800 USD, tăng gần gấp đôi so với 5 năm trước.

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ

Nhiệm kỳ qua, Sóc Trăng có 22/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: sản lượng lúa hàng năm của tỉnh đạt trên 2,2 triệu tấn; giá trị sản xuất bình quân trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp tăng từ 75 triệu đồng/ha/năm 2010 lên 157 triệu đồng/ha/năm 2015; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 của tỉnh thực hiện đạt trên 10.000 tỷ đồng (năm 2010 là 7.000 tỷ); tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 700 triệu USD; thu ngân sách Nhà nước đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Toàn tỉnh đã có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển khá toàn diện, có chuyển biến tích cực, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư đi vào chiều sâu, xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả cao, trung bình mỗi năm giảm 3-4% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của Sóc Trăng hiện xuống còn 9,24%.

Các đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu lực, hiệu quả. An ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, gắn việc phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, Sóc Trăng cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển đồng bộ giữa kinh tế và xã hội...

Để đạt được mục tiêu phát triển nhanh, mạnh và bền vững, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Xác định phát triển nông nghiệp là nền tảng, thủy sản là kinh tế mũi nhọn; khai thác có hiệu quả nguồn lợi từ biển để phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc; tập trung tạo sự đột phá trong sản xuất, xác định loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, phù hợp với địa phương, có hiệu quả để tăng thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo nhanh hơn. Tỉnh cần tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới...

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý: Nhiệm kỳ qua, còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Sóc Trăng cần có thêm chỉ tiêu về năng suất lao động, đề ra chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu. Tỉnh coi trọng công tác đào tạo nghề, tăng tỷ lệ thanh niên, người lao động có việc làm để ổn định cuộc sống; công tác giáo dục, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ dân trí, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đạt yêu cầu, có năng lực, đạo đức, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc để có đội ngũ kế thừa, thực hiện yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh và đất nước trong tình hình mới.

Để tạo được sự đồng thuận cao, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Sóc Trăng nâng cao sức mạnh của toàn Đảng bộ, sức chiến đấu của từng đảng viên để phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đổi mới nâng cao việc giám sát, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng để việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước thực sự có hiệu quả...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII diễn ra đến hết ngày 29/10./

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet