Đồng chí Nguyễn Văn Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Dương Nương (Cổng TTĐT Kontum)

Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu 54 đồng chí vào Ban chấp hành khóa XV. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành đã bầu Đồng chí Nguyễn Văn Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy,

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã bầu 54 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XV.

Ban Chấp hành tỉnh ủy Kon Tum khóa mới ra mắt Đại hội

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Y Mửi và Đào Xuân Quí được tiếp tục tín nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy

Đại hội bầu 15 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet