Đồng chí Phạm Văn Rạnh được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Long An

N.D

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An, Đồng chí Phạm Văn Rạnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm 54  ủy viên  (khuyết 2 ủy viên sẽ kiện toàn sau). Tại phiên họp thứ nhất, Tỉnh ủy khóa X bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 ủy viên. Đồng chí Phạm Văn Rạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Đỗ Hữu Lâm và đồng chí Trần Văn Cần giữ chức vụ Phó Bí thư.

             Đồng chí Phạm Văn Rạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Long An 

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí; đồng chí Lê Thanh Nghiêm được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng tiến hành bầu 16 đại biểu chính thức cùng 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X; thông qua kết quả lấy ý kiến các chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; biểu quyết thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đến cuối năm 2020.

Sáng 16/10, sau 4 ngày làm việc nghiêm túc với tư tưởng chỉ đạo “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet