Đồng Nai đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Mai Anh

Là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM); qua gần 4 năm triển khai, Đồng Nai đã đạt được những bước tiến vượt bậc.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong những năm qua ở Đồng Nai đã tác động tích cực đến tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng định hướng phát triển; tốc độ tăng trưởng GDP bình quân ngành nông nghiệp từ năm 2011 đến nay đạt khoảng 4,74%/năm; giá trị sản xuất thu hoạch trên 1 ha diện tích trồng trọt đạt gần 100 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân của người dân nông thôn đến nay đạt trên 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh (đối với khu vực nông thôn hộ nghèo thu nhập 650.000 đồng/người/tháng - cao hơn chuẩn quốc gia) đã giảm xuống còn dưới 1%.

Tại nhiều địa phương có không ít trang trại của nông dân, nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung với quy mô lớn, tiên tiến không thua kém trang trại ở các nước trong khu vực và trên thế giới, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi được nhân rộng.

Như tại huyện Trảng Bom đã chú trọng phát triển theo hướng chăn nuôi trang trại với quy trình khép kín. Trên địa bàn huyện có 270 trang trại đang áp dụng quy trình chăn nuôi công nghiệp đảm bảo an toàn sinh học, trong đó có 4 trang trại được công nhận chăn nuôi theo hướng VietGAP. Không chỉ tập trung chuyển đổi cơ cấu, Trảng Bom còn đẩy mạnh việc áp dụng khoa học công nghệ với việc chuyển giao các loại giống, kỹ thuật canh tác mới vào sản xuất. Đồng thời, tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cũng như thu nhập của người nông dân.

Phấn đấu đạt huyện NTM

Quyết tâm hoàn thành xây dựng NTM, sau thị xã Long Khánh và huyện Xuân Lộc, các địa phương còn lại ở Đồng Nai đang nỗ lực tập trung cho chương trình này, nhiều địa phương đã đạt được kết quả cao và chuẩn bị hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới.

Điển hình như huyện Thống Nhất đang phấn đấu hoàn thành huyện NTM trong năm 2015 này. Báo cáo của UBND huyện cho thấy, đến nay toàn huyện có 8/10 xã đã được công nhận đạt chuẩn; còn 2 xã là Gia Kiệm đạt 18/19 tiêu chí và xã Xã Lộ 25 đạt 17/19 tiêu chí và quyết tâm cao tập trung hoàn thành những tiêu chí còn lại đến cuối năm 2015, Thống Nhất sẽ là địa phương thứ 3 của Đồng Nai thực hiện thành công xây dựng NTM. Hay như chính quyền và người dân huyện Trảng Bom cũng đang quyết tâm triển khai nhiều giải pháp tập trung nhằm đặt mục tiêu trong năm 2015, có thêm từ 7 đến 8 xã đạt 19 tiêu chí và huyện đạt tiêu chuẩn NTM. Trong đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm phát triển theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho người nông dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Đường giao thông nông thôn ở Xuân Lộc (Đồng Nai) được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Ông Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tiêu chí NTM tại các xã trên địa bàn, Tỉnh ủy còn chủ trương không dừng lại ở các tiêu chí đạt được, mà phải tiếp tục nâng chất lượng các xã, các huyện NTM trên địa bàn toàn tỉnh, thúc đẩy phong trào đạt ở trình độ, chất lượng cao hơn, nhằm thực hiện mục tiêu "bốn tốt hơn", đó là: đời sống, thu nhập của người nông dân ngày càng cao hơn; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại hơn; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, bảo tồn và phát huy tốt hơn các giá trị truyền thống ở nông thôn, an ninh, an toàn, an sinh xã hội ở nông thôn ngày càng tốt hơn; bảo đảm môi trường sinh thái phát triển đa dạng và bền vững hơn.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet