Đồng Nai: Huyện Thống Nhất thực hiện tốt chính sách dân tộc

Uyên Châu

Ngày 27/9/2017, Đoàn kiểm tra Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai thực hiện kiểm tra một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Thống Nhất.
Đoàn kiểm tra 1 hộ dân

Tham gia Đoàn kiểm tra gồm có: ông Thổ Út - Phó Trưởng Ban Dân tộc – Trưởng Đoàn; ông Hoàng Minh Liêm – Phó Chánh Thanh tra Ban Dân tộc – Phó Đoàn và đại diện các phòng Chính sách Dân tộc, Kế hoạch Tổng hợp tham gia với vai trò là thành viên Đoàn kiểm tra.

Về phía UBND huyện Thống Nhất, tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra gồm có: ông Mai Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Phạm Văn Ray - Trưởng Phòng Dân tộc; ông Vũ Bá Hoàng - Phó Trưởng Phòng Dân tộc và các cán bộ, công chức làm công tác dân tộc cấp huyện, 06 xã (Gia Kiệm, Xuân Thiện, Xã Lộ 25, Bàu Hàm 2, Xuân Thạnh và Hưng Lộc).

Tại đây, Đoàn tập trung vào kiểm tra việc thực hiện một số chính sách dân tộc như: Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện Thống Nhất.

Về chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín: Tổng số người có uy tín trên địa bàn huyện Thống Nhất từ năm 2012 đến năm 2013 là 13 người có uy tín; từ năm 2014 đến tháng 9/2017 có 14 người có uy tín. Hàng năm, người có uy tín trên địa bàn huyện Thống Nhất đã được cấp miễn phí một số đầu báo, ấn phẩm theo quy định; được thăm hỏi vào các dịp Lễ, Tết truyền thống các dân tộc thiểu số, thăm hỏi khi ốm đau và được hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn; tổ chức biểu dương, khen thưởng người có uy tín; hàng tháng được hưởng phụ cấp 50% mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ; được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, các Lớp Quốc phòng - An ninh;…

Trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện Thống Nhất đã có nhiều đóng góp quan trọng việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con nhân dân tham gia xây dựng đời sống mới, phát triển kinh tế hộ gia đình; vận động đồng bào dân tộc thiểu số gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoà dân tộc, loại bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu; người có uy tín trên địa bàn huyện Thống Nhất được các cấp, ngành đánh giá là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai: Số hộ dân được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ là 31 hộ trên địa bàn 04 xã (Hưng Lộc có 05 hộ, Xã Lộ 25 có 14 hộ, Xuân Thiện có 10 hộ, Xuân Thạnh có 02 hộ).

Kết quả triển khai thực hiện như sau: Có 17 hộ đã vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội theo diện hộ nghèo với tổng số tiền là 548 triệu đồng; hỗ trợ vay vốn để chăn nuôi, trồng trọt với kinh phí là 15 triệu đồng/01 hộ; một số hộ đến thời điểm giải ngân vốn đã thoát nghèo và một số hộ do già yếu neo đơn, bệnh tật không có khả năng lao động nên không có nhu cầu vay vốn; về hỗ trợ vốn mua nông cụ sản xuất đã hỗ trợ cho các hộ dân với kinh phí 5 triệu đồng/ 01 hộ; về hỗ trợ dụng cụ nước sinh hoạt đã hỗ trợ với kinh phí là 1.300.000 đồng/01 hộ.

Đoàn kiểm tra Ban Dân tộc đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện Thống Nhất, Phòng Dân tộc huyện Thống Nhất và đặc biệt là vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc cấp huyện, xã, ấp trong việc triển khai, thực hiện các nội dung chính sách dân tộc trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra Ban Dân tộc cũng yêu cầu UBND huyện Thống Nhất, Phòng Dân tộc huyện Thống Nhất tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được và khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện để đạt kết quả tốt nhất về việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet