Đồng Nai: Nhiều nhiệm vụ thực hiện tốt công tác PCTP mua, bán người

Minh Thư

Phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục phòng ngừa, phòng chống tội phạm mua bán người trên các địa bàn dân cư, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa... là một trong những nhiệm vụ năm 2018.

Trước những tồn tại của công tác phòng, chống tội phạm mua bán người như: Hệ thống thu thập thông tin, dữ liệu nạn nhân trở về hiện nay còn rất bất cập. Cán bộ công tác lao động thương binh xã hội ở xã, phường, thị trấn do kiêm nhiệm nên chưa rà soát nắm được thông tin kịp thời về danh sách nạn nhân trở về cũng như đối tượng có nguy cơ cao bị mua, bán. Nạn nhân và gia đình còn nhiều e ngại, mặc cảm, che giấu, không sẵn sàng hợp tác với các cơ quan chức năng, với các đoàn thể ở địa phương nên gặp không ít khó khăn trong việc nắm bắt tình hình và tiếp cận đối tượng cũng như giải pháp hỗ trợ. Kinh phí, phương tiện phục vụ phòng ngừa đấu tranh còn hạn chế…. tỉnh Đồng Nai đưa ra nhiều kiến nghị đề xuất.

Cụ thể, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố biên Hòa chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục cập nhật dữ liệu công tác phòng, chống tệ nạn xã hội hàng năm, bên cạnh đó tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa cho người dân địa phương, nhất là những phụ nữ và trẻ em dễ bị lôi kéo lừa gạt.

Đồng Nai đề ra nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm mua bán người 2018. (Ảnh: Lãnh đạo tỉnh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tháng 7/2017)

Các sở ngành tiếp tục phối hợp tổ chức tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ cho người bị mua bán từ nước ngoài trở về cũng như bị mua bán ở trong nước được tiếp cận các dịch vụ xã hội giúp họ hòa nhập tốt với cộng đồng và xã hội.

Đầu tư sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ Huấn nghệ Cô nhi Biên Hòa để có đủ các điều kiện cần thiết khi tiếp nhận người bị mua bán trở về tạm thời lưu trú trong thời gian chờ xác minh đạt hiệu quả.

Tỉnh Đồng Nai cũng đưa ra nhiều phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 12089/KH-UBND ngày 12/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về đề án tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016 2020. Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định việc tiếp nhận, quản lý, hỗ trợ đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định, người là nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm Bảo trợ Huấn nghệ Cô nhi Biên Hòa.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, từng bước đưa công tác này trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa phương.

Tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục phòng ngừa, phòng chống tội phạm mua bán người trên các địa bàn dân cư, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa tại cộng đồng cho các đối tượng có nguy cơ cao.

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người, tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật. Có chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, ưu tiên số nạn nhân mua bán người trở về và tạo điều kiện cho họ được tiếp cận các dịch vụ hướng nghiệp, dạy nghề và giúp đỡ hộ sử dụng vốn vay có hiệu quả.

Tiếp tục phối hợp với các ngành Công an, Sở tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các ngành, các cấp có liên quan tiến hành khảo sát, thống kê số phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, cho và nhận con nuôi có yêu tố nước ngoài, số được lao động hợp tác, nghiên cứu sinh... Số nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài và số trở về địa phương, tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ pháp lý, tư vấn, y tế, giáo dục, được hỗ trợ chữa trị, dạy nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Tổ chức tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về để hỗ trợ, chăm sóc, tư vấn tâm lý, sức khỏe để đưa họ trở về hòa nhập cộng đồng. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn, lập hồ sơ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về theo đúng quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet