Đồng Nai: Tăng cường giải pháp thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Uyên Châu

Một trong những nét nổi bật của Đồng Nai trong nhiều năm trở lại đây là việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt được những chỉ số ấn tượng.

Quang cảnh hội thảo

Với mục tiêu tiếp tục tranh thủ các thời cơ do hội nhập quốc tế mang lại, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ, tri thức … đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, Đồng Nai đã và đang tăng cường các giải pháp thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tỉnh Đồng Nai xác định, hội nhập quốc tế là một trong những mũi nhọn của tỉnh, góp phần đẩy nhanh, mạnh sự phát triển của nền kinh tế.

Đồng Nai, với vị trí nằm trong vùng trọng điểm kinh tế Đông Nam bộ, trong những năm gần đây tăng trưởng kinh tế đạt được kết quả nổi trội, thể hiện rõ nhất qua tốc độ tăng trưởng GRDP 2011-2015 đạt 12%/năm, cao gần gấp đôi chỉ số tăng GDP bình quân chung của cả nước, và năm 2016 vẫn duy trì ở mức độ cao (8,2%) mặc dù gặp nhiều khó khăn. 

Tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI giai đoạn 2006-2016 đạt 19,34 tỷ USD, lĩnh vực thu hút đầu tư đúng định hướng, trong đó có nhiều dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, dự án dịch vụ phục vụ nhu cầu xã hội. Cán cân xuất nhập khẩu trên địa bàn từng bước được cân bằng và tăng dần mức xuất siêu.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Đồng Nai đã thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài hơn 955 triệu USD đạt 95,5% so với kế hoạch năm. Tỉnh đã có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực của Đồng Nai với thị trường thế giới. Kim ngạch xuất khẩu khởi sắc, đạt 12,4 tỷ USD tăng 11,63% so với cùng kỳ.

Song song với hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Đồng Nai cũng tiếp tục tăng cường các hoạt động thiết lập mở rộng quan hệ hợp tác nước ngoài.

Đến nay, Đồng Nai đã thiết lập quan hệ hợp tác với 33 đối tác nước ngoài thuộc 10 quốc gia, vùng, lãnh thổ, trong đó Nhật Bản và Hàn Quốc là hai nước có các địa phương kết nghĩa chặt chẽ cả về kinh tế và các hoạt động giao lưu văn hóa.

Mặc dù vậy, quá trình hội nhập quốc tế của Đồng Nai cũng gặp không ít thách thức như sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước thấp, sản xuất nông nghiệp chưa thật sự bền vững, việc thực hiện liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm còn lỏng lẻo; việc xây dựng các thương hiệu giải quyết đầu ra cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của tỉnh chưa mạnh.

Hệ thống giao thông chưa theo kịp yêu cầu phát triển, hạ tầng đô thị, khu dân cư chưa phát triển tương xứng, các dự án phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. Nguồn nhân lượng, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Nhằm nâng cao sức cạnh tranh của địa phương trong tổng thể nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế cả nước, Đồng Nai tiếp tục xác định các giải pháp hữu hiệu phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo ổn định an sinh xã hội cho người dân.

Trong đó, tập trung vào nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hiện đại, tập trung ưu tiên cơ cấu lại đầu tư công, cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP đến 2020 khoảng 8-9%/năm.

Xác định ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học- công nghệ, đẩy mạnh công tác đánh giá, nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại. Duy trì kim ngạch xuất khẩu ở mức 9-11%/năm.

Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện đồng hành, tìm kiếm giải pháp hữu hiệu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp thông qua việc thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ doanh nghiệp trong và doanh nghiệp FDI, thực hiện thông tin hai chiều và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất và phát triển.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet