Đồng Nai: Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Uyên Châu

Ngày 13/9/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh đã ký ban hành Chương trình hành động số 9131-CTr/UBND của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ.

Khánh thành trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (Ảnh minh họa)

Theo ông Trần Văn Vĩnh, việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” là vô cùng quan trọng.

Các nội dung công việc cần thực hiện để tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khai thác tối đa lợi thế của tỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn, nhằm tận dụng được đầy đủ lợi thế các FTAs mang lại và giảm thiếu các thách thức, tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Phấn đấu xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại vào năm 2020.

Trong chương trình hành động đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và vị thế quốc tế trong quá trình hội nhập, trong đó chú trọng đến các giải pháp: Tăng cường và mở rộng các hoạt động đối ngoại phục vụ hội nhập kinh tế Quốc tế theo tinh thần đường lối đối ngoại và hội nhập Quốc tế của Đại hội XII. Tăng cường các hoạt động đối ngoại Đảng như: Trao đổi, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng với Đảng Cộng sản và các Đảng cầm quyền mà Đảng ta có quan hệ và tỉnh Đồng Nai có hợp tác, kết nghĩa (như Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia).

Đổi mới phương châm, nội dung, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 10/9/2013 của Bộ Chính trị. Chủ động thông tin những thành tựu đổi mới của Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng nhằm xây dựng hình ảnh một Việt Nam năng động, hiếu khách và thân thiện, gắn với việc tuyên truyền tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển, các chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư, “Đồng hành với doanh nghiệp” của tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư, phát triển kinh tế của Đồng Nai.

Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2016 - 2021. Chủ động thực hiện công tác phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài duy trì bản sắc văn hóa dân tộc tại nước sở tại, xây dựng quy chế thống nhất chế độ cung cấp thông tin về tình hình người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân kiều bào trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ (NGO) đang triển khai tại địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đổi mới công tác vận động thu hút dự án, xây dựng danh mục các dự án cần vận động viện trợ nước ngoài để vận động tranh thủ các nguồn viện trợ từ các tổ chức phi Chính phủ, đơn vị địa phương có hợp tác với Đồng Nai và các doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại tỉnh, từ lực lượng người Việt Nam ở nước ngoài vào tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình, thỏa thuận hợp tác đã ký kết với một số địa phương nước ngoài, phát triển các quan hệ hợp tác mới; tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác với các địa phương trong nước theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu, khả năng của các bên, cụ thể:

Tiếp tục duy trì và triển khai quan hệ hợp tác với 28 đối tác nước ngoài thuộc 10 Quốc gia mà tỉnh Đồng Nai đã ký kết, trong đó, tập trung quan hệ với các đối tác Nhật Bản là Kansai và Hyogo để phát triển mạnh ngành công nghiệp phụ trợ của tỉnh - là một bước đệm cho quá trình đưa tỉnh Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp hóa vào năm 2020.

Đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Gyeongnam - Hàn Quốc triển khai phát triển công nghệ sinh học và xúc tiến chương trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ.

Mở rộng quan hệ hợp tác mới với: Tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Savanna Khet (Lào), Chính quyền Dubai - Các Tiểu vương quốc Ả Rập (UAE), Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AMCHAM), Ấn Độ, miền Trung Srilanka, Canada, tỉnh GwangJu (Hàn Quốc) và Myanmar.

Đẩy mạnh thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa của tỉnh đến năm 2020, xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại hàng năm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet