Đồng Nai:Tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại huyện Thống Nhất

Uyên Châu

​Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/BCĐ ngày 15/5/2017 của Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện Thống Nhất (Đồng Nai) về tập huấn chương trình nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã trên địa bàn huyện.
Toàn cảnh buổi tập huấn

Trong hai ngày 22, 23/8/2017 Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện Thống Nhất tổ chức lớp tập huấn; tham dự có hơn 200 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện; thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã; đại diện các đoàn thể chính trị các xã và thành viên Ban phát triển ấp.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được ông Lê Văn Gọi-Phó chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh giới thiệu tổng quan về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua; mục tiêu và giải pháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai và huyện Thống Nhất giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; triển khai và hướng dẫn bộ tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai; kỹ năng tổ chức, thực hiện chương trình nông thôn mới ở cơ sở.

Theo Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai, trong năm 2017 phấn đầu có thêm 12 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 125 xã và có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2020 tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới với 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 20/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 Đối với địa bàn huyện Thống Nhất, năm 2015 huyện đã được Thủ tướng chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, năm 2016 huyện đã có thêm 02 xã (Hưng Lộc, Bàu Hàm 2) đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 387/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai. Phấn đấu cuối năm 2017 huyện đạt từ 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet