Đồng Tháp: Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

NK

Hội nghị trực tuyến diễn ra trong hai ngày (12-13/5), đồng thời tại 15 điểm cầu các huyện, thị, thành phố và một số cơ quan cấp tỉnh. Trên 1.000 cán bộ đã được học tập, quán triệt Nghị quyết dịp này.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với những nội dung chính, gồm: chủ đề Đại hội, về đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đai hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016); nhấn mạnh 06 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII và đặc biệt dành thời gian tập trung đi sâu phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Đồng chí Mai Văn Ninh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương
 triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Bên cạnh đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; triển khai chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2016 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, sau đợt nghiên cứu, quán triệt lần này, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc viết bản thu hoạch kết quả học tập Nghị quyết. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tiếp tục đổi mới cách thức ban hành nghị quyết với phương châm “Muốn nghị quyết đi vào cuộc sống thì phải đưa cuộc sống đi vào nghị quyết”.         
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet