Đồng ý chủ trương tổ chức Phố Sách Hà Nội

N. Huyền

Thông báo số 448-TB/TU của Thành ủy Hà Nội, Thường trực Thành ủy đã cho ý kiến chỉ đạo về dự thảo Đề án Phố Sách Hà Nội.
Thành ủy Hà Nội đồng ý về chủ trương phê duyệt  Phố sách Hà Nội

Theo đó, Thường trực Thành ủy đồng ý về chủ trương phê duyệt Phố Sách Hà Nội theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP và giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai.

Thường trực thành ủy cũng yêu cầu Hà Nội khi thực hiện cần lưu ý một số vấn đề sau: Nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách, cần tập trung tổ chức không gian Phố Sách Hà Nội hoạt động cố định tại phố 19-12, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; các cửa hàng sách truyền thống tại phường Tràng Tiền yêu cầu chỉnh trang nguyên trạng, đảm bảo văn minh thương mại, phù hợp với cảnh quan đô thị và không gian Phố Sách Hà Nội. 

Việc tổ chức Phố Sách lưu động cần căn cứ vào nhu cầu thực tế sau khi Phố Sách cố định tại phố 19-12 đi vào hoạt động.

Về nguồn kinh phí, cần thực hiện theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm nguyên tắc bố trí đủ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích. Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về Phố Sách Hà Nội; kiểm soát, quản lý chặt chẽ nguồn gốc, nội dung ấn phẩm trước khi trưng bày tại Phố Sách, có tiêu chí cụ thể trong việc lựa chọn đơn vị tham gia; bảo đảm hiệu quả trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường; định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động của Phố Sách.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet