Dự án 8B Lê Trực: Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo 3 vấn đề

Nguyễn Lê

Quan điểm của Bộ Xây dựng về sai phạm của dự án 8B Lê Trực trong việc xây dựng công trình sai so với giấy phép được cấp là nghiêm trọng, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và các cơ quan có chức năng quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

Chiều 11/10, Bộ Xây dựng đã có văn bản thông tin tới các cơ quan báo chí liên quan đến việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng dự án tại số 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội).

Dự án Chung cư Discovery Complex II (Kinh Đô Tower) tọa lạc tại số 67 Trần Phú kéo dài (8b Lê Trực), Ba Đình, Hà Nội.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết đã nghiên cứu hồ sơ tài liệu, các đồ án quy hoạch được duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quá trình thực hiện dự án 8B Lê Trực. Trên cơ sở các tài liệu đã thu thập được về dự án, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2361/BXD-QHKT ngày 09/10/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số nội dung liên quan.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã phối hợp với UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện Dự án; UBND TP Hà Nội sau đó đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 169/BC-UBND ngày 30/9/2015. Bộ Xây dựng thống nhất với nội dung báo cáo số 169/BC-UBND ngày 30/9/2015 của UBND TP Hà Nội.

Dự án được triển khai theo chủ trương của Nhà nước về việc di dời cơ sở sản xuất trong khu vực nội đô; quá trình thực hiện kéo dài từ năm 2008 cho đến nay, trong đó nhiều lần được điều chỉnh bổ sung theo quyết định của cấp có thẩm quyền cho phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 (có thời điểm dự án phải tạm dừng triển khai). UBND TP Hà Nội đã nghiên cứu, cân nhắc thận trọng, có tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi quyết định theo thẩm quyền các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án trong mối liên hệ với không gian kiến trúc cảnh quan khu trung tâm chính trị Ba Đình (mặc dù dự án không nằm trong phạm vi đồ án quy hoạch khu trung tâm chính trị Ba Đình).

Quan điểm của Bộ Xây dựng về sai phạm của chủ đầu tư trong việc xây dựng công trình sai so với giấy phép được cấp (như đã nêu trong báo cáo số 169/BC-UBND ngày 30/09/2015 của UBND TP Hà Nội) là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình dáng công trình và không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư và các cơ quan có chức năng quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn đã để xảy ra việc xây dựng công trình sai phép của chủ đầu tư.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, tránh để xảy ra các trường hợp sai phạm tương tự, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội 3 vấn đề: Thứ nhất, kiên quyết xử lý nghiêm việc xây dựng sai phép đối với chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn đã để xảy ra vi phạm trong quá trình xây dựng công trình. Thứ ba, có kế hoạch, phương án, tiến độ cụ thể để sớm xử lý dứt điểm các sai phạm tại dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet