Trang 3
Sức hút từ chiếc xe biển xanh

Sức hút từ chiếc xe biển xanh

Xe công chỉ dành cho những người có phụ cấp từ 1,25 trở lên cho nên đi xe công vào một cơ quan, người ta biết ngay đó là cán bộ cấp cao đến làm việc. Ngoài ra còn nhiều đặc quyền, đặc lợi xung quanh chiếc xe công.
Tấn công mạng vào trang web Việt Nam: Coi nhẹ an toàn thông tin

Tấn công mạng vào trang web Việt Nam: Coi nhẹ an toàn thông tin

Trong hai ngày 8 - 9/3/2017, có hiện tượng trang web của một số Cảng hàng không bị tấn công thay đổi giao diện. Các cuộc tấn công mạng như vậy vẫn rất dễ xảy ra do các trang web chưa được quan tâm đúng mức về an toàn thông tin.
Xem thêm trên infonet