Trang 3
Kết luận vi phạm nguyên phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng

Kết luận vi phạm nguyên phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng

Thành ủy Đà Nẵng đã có thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Mai Đăng Hiếu - nguyên ủy viên BCH Đảng bộ Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, phó giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm phó trưởng VP đại diện TP Đà Nẵng tại Tokyo - Nhật Bản.
Xem thêm trên infonet