Dự luật cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ vào Việt Nam

N. Huyền

Tại Điểm C, khoản 1, điều 12 của dự thảo luật Chuyển giao công nghệ bổ sung quy định cấm việc chuyển giao đối với công nghệ, máy móc, thiết bị không còn sử dụng ở các quốc gia có trình độ phát triển hơn Việt Nam.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày trước Quốc hội báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Chuyển giao công nghệ

Đây là một trong những điểm đáng lưu ý trong dự thảo Luật chuyển giao công nghệ được Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày trước Quốc hội báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật này vào sáng nay 2/6.

Theo đó, Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN & MT cho rằng, với điều 10, 11 và 12 một số ý kiến của ĐBQH đề nghị không nhập khẩu công nghệ lạc hậu vào Việt Nam đặc biệt là máy móc, thiết bị cũ; quy định cụ thể và rõ ràng hơn tiêu chí của công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao để có chính sách quản lý phù hợp làm cơ sở cho việc kiểm soát công nghệ được chuyển giao; tạo điều kiện cho công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ mới được chuyển giao vào Việt Nam.

“Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu ý kiến xác đáng của các ĐBQH và đã rà soát, chỉnh sửa các quy định cụ thể về công nghệ khuyến khích chuyển giao (Điều 10); Công nghệ hạn chế chuyển giao (Điều 11) và Công nghệ cấm chuyển giao (Điều 12). Dự thảo Luật đã phân định rõ các luồng công nghệ chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam, trong lãnh thổ Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài. Để linh hoạt và thích hợp với từng thời kỳ phát triển và sản xuất, Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định cụ thể các Danh mục công nghệ này”- Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng nói.

Đối với ý kiến cần đặc biệt kiểm soát máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định hạn chế chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao trong lãnh thổ Việt Nam các công nghệ kèm theo máy móc, thiết bị cũ, hiệu suất năng lượng thấp (Điểm a Khoản 1 Điều 11). Dự thảo Luật bổ sung quy định cấm việc chuyển giao đối với công nghệ, máy móc, thiết bị không còn sử dụng ở các quốc gia có trình độ phát triển hơn Việt Nam và không đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (Điểm c Khoản 1 Điều 12). 

Ngoài ra, dự thảo luật cũng đề cập đến hội đồng thẩm định chuyển giao công nghệ, chủ nhiệm Phan Xuân Dũng nói với những ý kiến  đề nghị quy định cụ thể về Hội đồng thẩm định, trong Dự thảo Luật đã bổ sung Điều mới (Điều 20 về Hội đồng, tổ chức, chuyên gia tư vấn thẩm định công nghệ dự án đầu tư), trong đó quy định cụ thể về việc thẩm định công nghệ phải thông qua Hội đồng thẩm định; quy trình, thời gian, thành phần chuyên gia, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định…

Trường hợp công nghệ phức tạp, thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan được giao thẩm định công nghệ dự án đầu tư có quyền yêu cầu, phối hợp với cơ quan, đơn vị có chuyên môn để thẩm định hoặc thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập để thẩm định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet