Dự thảo Luật KTTV có quy định ngăn ngừa tác động thời tiết trái phép

Hồng Chuyên

Chiều nay (10/6), Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã đọc tờ trình Dự án Luật Khí tượng Thủy văn.

Trong tờ trình Dự án Luật Khí tượng thủy văn có ghi: “Trong lịch sử cũng đã có trường hợp sử dụng việc tác động vào thời tiết nhằm cản trở các hoạt động quân sự của đối phương (còn được gọi là “Chiến tranh khí tượng”)”. Điều này cho thấy, đây là vấn đề quan trọng không chỉ liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn. Ở góc độ tích cực, tác động thời tiết sẽ điều hòa thời tiết đảm bảo khí hậu, thời tiết ổn định. Nhìn ở góc độ tiêu cực, tác động thời tiết trái phép sẽ gây ra những hậu quả khôn lường đối với nước sở tại, thậm chí trở thành chiến tranh khí tượng.

Tại Dự thảo Luật Khí tượng thủy văn đã đưa ra một số quy định để đưa hoạt động tác động khí tượng theo hướng tích cực vào quản lý dưới hành lang pháp luật, đồng thời cũng là cơ sở pháp luật nhằm ngăn ngừa những hoạt động trái pháp luật của tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện trái phép trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo nội dung tờ trình của Chính phủ, do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang trình bày, trên thế giới hiện nay, các nước tiên tiến thường sử dụng công nghệ tác động vào thời tiết phục vụ sản xuất nông nghiệp, giao thông hoặc phục vụ các hoạt động xã hội có quy mô lớn. Trong lịch sử cũng đã có trường hợp sử dụng việc tác động vào thời tiết nhằm cản trở các hoạt động quân sự của đối phương (còn được gọi là “Chiến tranh khí tượng”).

Do vậy việc luật hóa các quy định về tác động vào thời tiết cũng sẽ là cơ sở pháp lý để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động, hành vi can thiệp, tác động vào thời tiết do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện trái phép trên lãnh thổ Việt Nam. Để đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia trong quá trình tác động vào thời tiết, dự thảo Luật đưa ra quy định “Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan giám sát cơ quan, tổ chức thực hiện tác động vào thời tiết”.

 Tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý kiến như sau: Để bảo đảm an ninh, quốc phòng, an toàn về môi trường thì ngay trong quá trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT cũng rất cần có sự tham gia của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo chỉnh sửa quy định này cho phù hợp. Đồng thời bổ sung thêm quy định về những nội dung chính của kế hoạch tác động vào thời tiết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet