Dự thảo Nghị quyết về “Chiến tranh mạng” được thông qua tại IPU 132

Thành Nam

Chiều 31/3, Ủy ban thường trực về Hòa bình và An ninh của Liên minh nghị viện thế giới đã thông qua dự thảo Nghị quyết “Chiến tranh mạng: Mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh thế giới".
Thông qua dự thảo Nghị quyết “Chiến tranh mạng: Mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh thế giới"

Dự thảo Nghị quyết này sẽ được trình Đại hội đồng Liên minh nghị viện thông qua vào ngày 1/4.

Theo Ủy ban Hòa bình và an ninh thế giới, chiến tranh mạng là một chủ đề nhạy cảm, tốn nhiều thời gian thảo luận bởi nền tảng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin khác nhau. Chính vì thế, dự thảo cuối cùng đã kêu gọi sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ, trong đó các nước đi trước, có điều kiện về công nghệ cũng như các phương thức bảo vệ không gian mạng của mình chia sẻ với các nước đang phát triển.

Dự thảo cũng ghi nhận những đóng góp của tiến bộ khoa học công nghệ thông tin cho nhân loại, song cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những hoạt động gây mất an toàn không gian mạng và những nguy cơ có thể bùng nổ chiến tranh mạng.

Từ một văn bản gồm 15 điều, dự thảo cuối cùng Nghị quyết về “Chiến tranh mạng” đã được bổ sung tới 33 điều. Trong bản dự thảo cuối cùng này, đoàn Việt Nam đã đóng góp 8 ý kiến và có một ý kiến khác đã được một số nước bạn đề xuất.

Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Xuân Hồng cho biết: “Ý kiến của chúng ta đã được nhiều nước bạn đồng tình, đặc biệt là ý kiến của chúng ta về việc đề nghị Liên minh nghị viện Thế giới kiến nghị với Liên hợp quốc mở một hội nghị quốc tế về vấn đề không gian mạng, an toàn mạng và chiến tranh mạng…”.

Ủy ban hòa bình và an ninh thế giới cũng đưa ra 2 gợi ý chủ đề cho các kỳ họp tới là chủ đề chống ma túy và tội phạm ma túy do Mexico và Thụy Điển đồng bảo trợ và chủ đề chống khủng bố do Ấn Độ bảo trợ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet