"Đưa Đắk Lắk phát triển toàn diện, bền vững".

PV

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thể hiện ý chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và ý chí cách mạng tiến công của cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc.

Bài phát biểu của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020)

Thưa Đại hội!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu tỉnh Đắk Lắk thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đại biểu khách quý và 350 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 6,4 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội. Qua các đồng chí, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu tỉnh Đắk Lắk thứ XVI là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa cực to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Kết quả của Đại hội chắc chắn sẽ đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiến tới Đại hội hôm nay, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai sớm và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các cấp bộ Đảng trong Đảng bộ tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; đồng thời tích cực làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đảm bảo yêu cầu Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Bộ Chính trị đã nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo về công tác chuẩn bị và đã có những chỉ đạo cụ thể để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội. Các văn kiện trình Đại hội hôm nay đã thể hiện tinh thần đổi mới, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, phản ánh khách quan, trung thực kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, Kết luận số 12 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020, cũng như Kết luận số 60 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên (giai đoạn 2010-2020); dự báo tình hình, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại Đại hội

Thưa các đồng chí!

Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp. Cách mạng khoa học – công nghệ và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ; hòa bình, hợp tác phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố quốc tế, bất ổn chính trị - xã hội, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ tiếp tục diễn ra gay gắt. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết chống phá, kích động bạo loạn lật đổ và đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả đạt được những kết quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV và đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân chung đạt 8%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng phi nông nghiệp; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 14,8%/năm; thu ngân sách tăng 3,4%/năm. Nông nghiệp có bước phát triển khá, các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa cà phê, cao su, tiêu đều tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Công tác quản lý, bảo vệ rừng chuyển biến tích cực hơn, hạn chế được tình trạng xâm hại tài nguyên rừng. Xuất hiện nhiều mô hình tổ chức sản xuất và liên kết có hiệu quả giữa nhà nông – nhà doanh nghiệp – nhà khoa học – nhà quản lý. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo. Công nghiệp – xây dựng tiếp tục phát triển, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được cải thiện, hình thành một số nhà máy chế biến nông sản, cơ khí phục vụ nông nghiệp… có công suất lớn, công nghệ hiện đại, sản phẩm có chất lượng và có khả năng cạnh tranh. Các tuyến giao thông được cải tạo, mở rộng, nâng cấp và xây mới. Thương mại, dịch vụ phát triển cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng tốt các nhu cầu xã hội. Thông tin, bưu chính, viễn thông phát triển đa ạng, rộng khắp, cơ bản bảo đảm thông tin, liên lạc thông suốt, kịp thời. Hoạt động xuất nhập khẩu tuy gặp khó khăn, song vẫn duy trì được các thị trường truyền thống, tiếp cận được một số thị trường mới, giữ được kim ngạch xuất khẩu khá. Tài nguyên được quản lý và khai thác sử dụng hiệu quả. Hệ thống cơ sỏa vật chất, giáo dục đào tạo được nâng lên. Quy mô, chất lượng các bậc học có tiến bộ, duy trì được kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở toàn tỉnh. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đạt kết quả tốt. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng dần chất lượng khám chữa bệnh các tuyến. Hoạt động y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh, an toàn thực phẩm đạt kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa, thông tin, phát thanh, truyền hình có nhiều tiến bộ về chất lượng, bảo đảm định hướng chính trị, tư tưởng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tinh thần của nhân dân. Hàng hoá nông nghiệp quy mô lớn ở một số vùng tiếp tục phát triển. Công tác xoá đói giảm nghèo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,6%. Thu nhập bình quân đầu người gấp hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện. Quốc phòng – an ninh được bảo đảm, pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường; quan hệ đối ngoại tiếp tục được củng cố và mở rộng. An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được triển khai thực hiện đạt kết quả khá tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều tiến bộ.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ qua là to lớn và rất quan trọng, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới đất nước. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực đạt được trong 5 năm qua.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk còn một số hạn chế, thiếu sót như đã nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí!

Thời gian tới, đất nước ta có những thuận lợi cơ bản, nhưng vẫn đứng trước nhiều thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch, phản động chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng nước ta. Tây  Nguyên vẫn là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Trong bối cảnh đó, kế thừa và phát huy những thành tựu, bài học kinh nghiệm của 30 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà cần nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, xây dựng Đắk Lắk phát triển toàn diện, tạo nền tảng để sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Nguyên và khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, bao trùm, xuyên suốt của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Tôi tán thành phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 5 năm tới được nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội và nhấn mạnh một số công tác trọng tâm, sau đây:

Thứ nhất, Đắk Lắk có tiềm năng lớn về tài nguyên đất bazan cho phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị cao như: cà phê, cao su, phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi, trồng rừng. Vì vậy, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới. Chú trọng  sản xuất nông nghiệp hàng hoá, chuyên canh, thâm canh cao, tăng năng suất, hiệu quả ngành nông nghiệp, nhất là chăn nuôi, rau, quả; gắn với công nghiệp chế biến, hình thành vùng chuyên canh sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng thương hiệu đặc sản nông nghiệp của địa phương. Chủ động tái cơ cấu nông nghiệp, từng bước đưa nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, có khả năng cạnh tranh. Phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng, hình thành chuỗi giá trị, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ với quy mô phù hợp. Tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tập trung các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ phát triển nông nghiệp, phát huy lợi thế so sánh của địa phương. Tăng cường liên kết các tỉnh trong vùng để phát triển ngành dịch vụ, du lịch trở thành một trong những thế mạnh của Tây Nguyên.

Thứ hai, quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, từ quy hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội đến quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng; quy hoạch phát triển các ngành, các vùng; quy hoạch sử dụng đất đai; quy hoạch xây dựng các khu đô thị, các cụm dân cư. Công tác quy hoạch phải gắn với quy hoạch của cả nước và vùng Tây Nguyên theo hướng mở rộng không gian kinh tế của tỉnh. Làm tốt công tác huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư, cải thiện mạnh hơn môi trường đầu tư, có chính sách khuyến khích nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong dân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, vốn đầu tư nước ngoài. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ Thành phố Buôn Ma Thuột theo Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X; phát triển lên quy mô cấp vùng trên một số lĩnh vực công nghiệp, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, y tế, thể dục thể thao, tín dụng ngân hàng… để Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Thứ ba, phải gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường; quan tâm hơn nữa để giáo dục - đào tạo thực sự là quốc sách hàng đầu, tạo động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và của vùng. Có chính sách phát triển dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động là người dân tộc thiểu số, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Chú trọng đầu tư và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục, bảo tồn và phát huy văn hóa của đồng bào các dân tộc. Tiếp tục chăm lo công tác giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu giảm nhanh hơn tỷ lệ hộ nghèo ở những khu vực này; đồng thời thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ tư, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội ở từng quy hoạch, kế hoạch. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng dân quân tự vệ. Chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng, phát triển sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bảo vệ tốt an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thứ năm, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xác định đó là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở, gắn bó và đáp ứng yêu cầu từng địa bàn, từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và trong hệ thống chính trị. Tăng cường công tác dân vận, củng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu đạt tốp đầu trong vùng.

Thưa các đồng chí!

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, giữ vững nguyên tắc xây dựng Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, nắm vững các tiêu chuẩn của cấp ủy theo quy định của Trung ương, nghị các đồng chí sáng suốt lựa chọn, bầu nhưng đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất trong sáng, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực quan trọng; chú trọng cấp ủy viên là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học theo định hướng của Bộ Chính trị. Đồng thời, Đại hội cần xem xét, lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thể hiện ý chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và ý chí cách mạng tiến công của cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc tỉnh nhà. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa Đắk Lắk phát triển toàn diện, bền vững, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Một lần nữa, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi xin gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đại biểu khách quý và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp!

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet