Đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp.

Hoàng Linh (Báo Hưng Yên)

Chiều 2/11, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành bế mạc với nghị quyết Đại hội được thông qua tập trung vào việc thực hiện ba khâu đột phá nhằm đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 với mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; chú trọng phát triển văn hoá, xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng cơ bản để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp.

Nghị quyết Đại hội đề ra 3 khâu đột phá là: Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại; huy động các nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông; trên cơ sở quy hoạch cán bộ, thực hiện công tác đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển ở các ngành trong cùng cấp.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội

Nghị quyết Đại hội cũng đề ra 6 nhiệm vụ trong tâm với các chỉ tiêu cụ thể :

- Tăng trưởng bình quân năm: GRDP tăng từ 7,5 - 8%; giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng từ 2,5 - 3%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9 - 10%, thương mại - dịch vụ tăng  8,5 - 9,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 16%; duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

- Đến năm 2020: Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng 55% - Dịch vụ 37% - Nông nghiệp 8%; giá trị thu được bình quân 210 triệu đồng/ha; 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 13.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 9.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD; GDP bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 80%; 90% số cơ quan, đơn vị, gia đình và 87% số làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; thành phố Hưng Yên đạt đô thị loại II, thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại III.

- Hàng năm tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh trên 50%; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt vững mạnh trên 85%; kết nạp mới 1.600 đảng viên. Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đánh giá Đại hội đã thành công tốt đẹp trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 53 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao, Ban chấp hành đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy đúng như phương án nhân sự đã được thông qua, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với 19 đồng chí. Nghị quyết Đại hội với việc đề ra 3 khâu đột phá nhằm tạo động lực mạnh mẽ để sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên gồm 53 đồng chí. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XVII, được bầu tái cử làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet