"Đưa Lai Châu thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc"

PV

Đối với Lai Châu, mục tiêu đề ra là phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.

Trong bài phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Trần Quốc Vượng – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương đã nhấn mạnh: 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lai Châu đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra rằng: Những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và Lai Châu vẫn là tỉnh nghèo và khó khăn nhất cả nước. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích kỹ nguyên nhân hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm, kiên quyết khắc phục trong nhiệm kỳ tới và nhấn mạnh một số nội dung quan trọng sau:

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo đại hội

Những năm tới, đất nước ta đứng trước thời cơ, vận hội mới, đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ của 5 năm tới là khá nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đối với Lai Châu, mục tiêu đề ra là phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc. Thực hiện được mục tiêu này là không hề dễ dàng. Các đồng chí phải thấy rõ những lợi thế và cả khó khăn, thách thức để xây dựng đường hướng phát triển của tỉnh trong những năm tới phù hợp và sát thực với tình hình của tỉnh.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu tổng quát, 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhóm nhiệm vụ, 3 chương trình trọng điểm và 6 giải pháp tổ chức thực hiện. Đề nghị đại biểu  Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn; hiến kế các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 5 năm tới. Tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

Một là, trong phát triển kinh tế, cần tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch, kinh tế cửa khẩu; đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Là tỉnh nông nghiệp, với gần 90% dân số sống ở khu vực nông thôn và phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, do vậy, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ này là huy động tối đa các nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách bền vững, trọng tâm là đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác quy hoạch ngành, sản phẩm, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp chủ lực, lợi thế của tỉnh theo hướng tập trung, gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, liên kết chặt chẽ giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu và kinh tế rừng. Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao giá trị kinh tế rừng gắn với giảm nghèo và cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc. Có chính sách hỗ trợ phát triển và nhân rộng những mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi có hiệu quả. Chú trọng phát triển kinh tế hộ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, phát triển các ngành nghề truyền thống, nghề mới để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Với 20 dân tộc cùng sinh sống (Thái, Mông, Kinh, Dao, Hà Nhì, Giáy, Khơ Mú, La Hủ...), sắc thái văn hóa của mỗi dân tộc đã tạo nên nét văn hóa phong phú, độc đáo của tỉnh... cùng với những cao nguyên, cảnh quan đẹp, khí hậu trong lành... đã và sẽ là những điểm du lịch hấp dẫn du khách. Với lợi thế đó, tỉnh cần đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, xác định đây là một trong những mũi nhọn để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Để phát huy được lợi thế, khai thác hiệu quả tiềm năng của tỉnh, điều quan trọng là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhất để thu hút nhà đầu tư, các doanh nghiệp tham gia phát triển các ngành, các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của Lai Châu, như lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông lâm sản, du lịch, thủy điện, khai thác và chế biến khoáng sản, kinh tế cửa khẩu... Huy động và quản lý nguồn vốn để phát triển các thị trấn, thị tứ, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối với các huyện, xã; phối hợp với các bộ ngành Trung ương triển khai nhanh các dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó có tuyến đường nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các dự án thủy điện để tạo đột phá phát triển kinh tế.

Hai là, Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc; là cầu nối quan trọng giữa vùng lục địa rộng lớn phía Tây Nam Trung Quốc với vùng trọng điểm kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Để phát huy lợi thế này, tỉnh chú ý tăng cường hơn nữa hợp tác, kiên kết với các tỉnh trong vùng, với các tỉnh, thành phố trên tuyến hành lang Côn Minh – Lào Cai – Hải Phòng, nhằm phát huy lợi thế so sánh, tạo sự phối hợp và hỗ trợ có hiệu quả phát triển kinh tế. Trong đó, chú ý tập trung liên kết hạ tầng, liên kết sản xuất, du lịch, dịch vụ, thương mại.

Ba là, chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội; trọng tâm là giảm nghèo đa chiều bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn ở 6 huyện nghèo, vùng tái định cư công trình thủy điện để ổn định đời sống, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo.

Quan tâm hơn nữa việc xây dựng, phát triển văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh.

Bốn là, tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó, phòng chống thiên tai và giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; nhất là với Lai Châu, tỉnh nằm trong khu vực rừng đầu nguồn và phòng hộ đặc biệt xung yếu của sông Đà. Làm tốt nhiệm vụ này, trước hết là vì bảo vệ môi trường sống của đồng bào các dân tộc tỉnh nhà, đồng thời vì trách nhiệm bảo đảm sự phát triển bền vững của Thủ đô và vùng châu thổ sông Hồng.

Năm là, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình khu vực và thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp; với vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh, là ‘phên dậu quốc gia’, Đảng bộ Lai Châu phải thường xuyên quan tâm nâng cao bản lĩnh, thức thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Nhận thức sâu sắc quan điểm xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh. Tăng cường phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, ma túy qua biên giới. Nắm chắc tình hình, chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia.

Sáu là, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh khuyết điểm, xử lý nghiêm các vi phạm. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác cán bộ, tạo bước chuyển mới từ đào tạo, bồi dưỡng, đến bố trí, sử dụng cán bộ với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm, nhất là đối với đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ cốt cán. Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp theo hướng gần dân, sát cơ sở, thực sự vì quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, gắn bó giữa Đảng với dân, tạo sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương Lai Châu.

Tại Đại hội này các đồng chí sẽ bàn và biểu quyết thông qua một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu và giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020. Vấn đề quan trọng là tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất. Tôi đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 cần bắt tay ngay vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, trong đó đề ra những nội dung, phần việc hết sức cụ thể và có giải pháp, lộ trình bảo đảm thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án… phù hợp với thực tế để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

....Nhiệm vụ của Đảng bộ Lai Châu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là rất to lớn, nặng nề, song, với truyền thống cách mạng vẻ vang, với tiềm năng, lợi thế và những thành tựu đạt được, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ và quân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; phấn đấu xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc, mang lại cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh có đời sống ngày càng được cải thiện, ấm no, hạnh phúc, góp phần cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet