Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở 1 huyện miền núi

Khánh Toàn

Quyết tâm vượt lên khó khăn, Đảng bộ huyện Mường Nhé đã chủ động, sáng tạo và thường xuyên chú trọng quan tâm tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng.

Năm 2016, là năm trọng tâm tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nhận thức rõ tầm quan trọng nhiệm vụ này, thời gian qua Đảng bộ huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua đó cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc của huyện, đã có những chuyển biến rõ nét, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế  xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Mường Nhé là một huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, huyện có ngã ba biên giới tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc. Huyện có 11 xã, trong đó có tới 6 xã biên giới, với 96 bản, cụm dân cư, hơn 3,6 vạn dân, với 10 dân tộc anh em cùng sinh sống. Nơi đây, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 45%, trình độ và nhận thức không đồng đều, phong tục tập quán còn lạc hậu. Đảng bộ huyện có 1.329 đảng viên, tham gia sinh hoạt ở 41 Chi, Đảng bộ, huyện vẫn còn 36/96 thôn, bản, cụm bản chưa có chi bộ và còn 25/96 thôn, bản “trắng” đảng viên.

Với những đặc thù khó khăn như vậy, nên việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng gặp không ít những khó khăn. Song, với quyết tâm vượt lên những khó khăn ấy, Đảng bộ huyện Mường Nhé đã chủ động, sáng tạo và thường xuyên chú trọng quan tâm tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng, cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của các đảng bộ cơ sở, tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ). Do đó, thời gian qua đã có 100% TCCSĐ, 97% cán bộ, đảng viên và 80% quần chúng nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Sau học tập, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã có nhiều chuyển biến rõ nét trong tổ chức sinh hoạt, từng bước nâng cao sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên, nhằm sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Để có được những kết quả đó, trước hết là có sự nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện. Bên cạnh đó, là việc luôn coi trọng về đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết; đồng thời thực hiện nghiêm túc về việc viết thu hoạch để đánh giá chất lượng học tập đối với các đại biểu tham dự. Các đảng bộ và TCCSĐ trực thuộc huyện, luôn nêu cao vai trò của người đứng đầu, đó là đồng chí bí thư cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng của chính địa phương, đơn vị mình phụ trách. Do vậy, khi triển khai các nội dung của nghị quyết vừa mang tính quán triệt chỉ đạo vừa mang tính thực tiễn cao. 

Do thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, nên hầu hết các đồng chí báo cáo viên trong đảng bộ huyện, đều đáp ứng được yêu cầu trong quá trình triển khai các chỉ thị, nghị quyết. Trong quá trình học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ huyện rất coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng thảo luận, để hiểu sâu sắc hơn trong quá trình thực hiện. Mọi cán bộ, đảng viên khi tham gia học tập đều nêu cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, hiểu được nghị quyết, nhất là việc tiếp thu được các điểm mới, nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, để tham gia vào xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của địa phương, đơn vị mình. Các chương trình hành động của cấp ủy đã bám sát vào những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo nêu trong nghị quyết và phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, có tính thực tiễn cao khi tổ chức thực hiện.

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp và bảo đảm đúng quy định, về việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết của Đảng. Do đó, chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết ở các TCCSĐ thuộc Đảng bộ huyện Mường Nhé không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế  xã hội; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet