“Ém” thông tin, CDO bị phạt 200 triệu đồng

Phương Anh Linh

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển Đô thị (mã CK: CDO) vừa bị xử phạt 200 triệu đồng vì vi phạm trong việc công bố thông tin.

Theo đó, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 100 triệu đồng đối với CDO vì lỗi vi phạm không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và trên website của công ty nhiều tài liệu.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã không công bố các thông tin như giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại báo cáo kết quả kinh doanh của quý 1, 2 năm 2015 và quý 1, 2, 3 năm 2016 thay đổi 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước; thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; báo cáo tài chính quý 4/2016…

“Ém” thông tin, CDO bị phạt 200 triệu đồng - ảnh 1
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hành chính hai doanh nghiệp và một cá nhân.

Ngoài ra, với hành vi báo cáo nội dung không chính xác, CDO còn bị UBCKNN phạt thêm 100 triệu đồng. Đó là tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 và báo cáo tình hình quản trị năm 2016 của công ty có đề cập “không có giao dịch với các công ty mà người liên quan của thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát, giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, giám đốc điều hành”.

Nhưng theo tài liệu công ty cung cấp, trong năm 2016 có phát sinh giao dịch với 4 đối tác, là các công ty có thành viên HĐQT, giám đốc là người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc của CDO.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet