EVN Hà Nội: Chương trình giảm tổn thất điện năng thực hiện có hiệu quả

Nguyễn Duyên

Thực hiện Đề án giảm tổn thất điện năng trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã đưa tỷ lệ tổn thất điện năng giảm đều hàng năm một cách bền vững.

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội thực hiện Đề án giảm tổn thất điện năng (TTĐN) trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, bất cập do ảnh hưởng từ các yếu tố như: Lưới điện nhiều cấp điện áp trung thế, các công trình trọng điểm chậm tiến độ, phụ tải sinh hoạt, tiêu dùng luôn chiếm tỷ lệ lớn trên 55% tổng thương phẩm và đặc thù thời tiết Miền Bắc đã gây rất nhiều khó khăn, bất cập cho công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và giảm tổn thất điện năng.

Việc tiếp nhận và bán lẻ điện đến hộ dân tại các xã trên địa bàn khu vực Tây Hà Nội và Mê Linh đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giảm tổn thất điện năng. Từ khi sáp nhập (01/8/2008) đến nay EVN Hà Nội đã tiếp nhận lưới điện hạ áp của 241 xã toàn bộ và 17 xã 1 phần, bán điện trực tiếp đến 588.914 hộ dân. Do khó khăn về nguồn vốn nên trong giai đoạn 2011-2013 các Công ty Điện lực mới chỉ cải tạo đầu tư ở mức độ tối thiểu để đảm bảo an toàn cung cấp điện. 

Tuy gặp không ít khó khăn, nhưng với việc đổi mới phương pháp quản lý cùng với công tác đầu tư cải tạo tối thiểu của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, tổn thất lưới điện hạ áp công cộng đã liên tục giảm. Tổn thất hạ áp lưới điện khu vực sau tiếp nhận cũng đã giảm từ 18,16% (năm 2009) xuống 16,01% (năm 2010), xuống 11,88% ( năm 2011), 9,5% ( năm 2012). Giai đoạn từ 2013 đến nay, Tổng công ty đã thu xếp được nguồn vốn ODA để cải tạo lưới điện nông thôn ngoại thành Hà Nội như các dự án đầu tư cải tạo lưới điện phía Tây Hà Nội và huyện Mê Linh, dự án cải tạo lưới điện Hà Đông, Sơn Tây, Hoàng Mai, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm .v.v. đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giảm tổn thất điện năng cụ thể là 8,16% (năm 2013) và 5,41% (năm 2014).

 

Công nhân Tổng công ty điện lực kiểm tra đường dây

Tổng công ty đã tập trung đầu tư xây dựng lưới điện trung áp với khối lượng lớn trong các năm 2011- 2013; Lưới điện trung áp 6, 10kV đã dần được nâng áp lên 22 kV, tiến tới xóa bỏ nhiều trạm trung gian. Tuy nhiên do phụ tải dân sinh tăng nhanh và nhu cầu cao đột biến làm quá tải cục bộ tại một số trạm biến áp 110kV và phân phối, ảnh hưởng đến việc giảm tổn thất điện năng.

Đối với lưới điện 110kV, do khó khăn về nguồn vốn, nên từ nhiều năm trước, lưới điện 110kV hầu như không được đầu tư dẫn đến chậm so với quy hoạch. Để tăng khả năng tải của các tuyến đường dây 110kV, trong các năm 2011-2013 Tổng công ty đã sử dụng dây dẫn siêu nhiệt để thay trên 90% số tuyến dây 110kV (23 đường dây), đầu tư lắp đặt tụ bù phản kháng trên lưới điện ở tất cả các cấp điện áp. Từ năm 2010 đến nay, Tổng công ty đã nỗ lực trong việc huy động các nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế (IVO, JICA, WB ; ADB, KFW1 ; KFW2 ; DPL1, DPL3) và vay trong nước... để tập trung đầu tư xây dựng mới 09 trạm 110KV: Văn Quán (Xa La), Quang Minh, Gia Lâm 2, Bắc An Khánh, Thường Tín, Trôi, Cầu Diễn, Thanh Oai, Mai Lâm; cải tạo nâng công suất 39 MBA110kV với tổng công suất 1.434 MVA, phù hợp với quy hoạch phát triển lưới điện 2011-2015 có xét đến năm 2020.

Công nhân lắp công tơ điện tử cho khách hàng của EVN Hà Nội

Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng tăng cường từng bước áp dụng công nghệ mới trong công tác quản lý hệ thống đo đếm điện năng. Lập kế hoạch và đẩy mạnh việc lắp đặt công tơ điện tử với tất cả khách hàng mua điện 3 pha đặc biệt đối với các phụ tải lớn; áp dụng các phương pháp đo đếm từ xa. Củng cố nâng cao chất lượng ghi chỉ số công tơ. Triển khai áp dụng ghi chỉ số bằng sổ điện tử tại 29/29 Công ty Điện lực để nâng cao năng suất, hạn chế sai sót trong việc lập hoá đơn tiền điện. Duy trì công tác kiểm tra sử dụng điện, nâng cao năng lực cho đội ngũ kiểm tra viên điện lực. 

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã đưa tỷ lệ tổn thất điện năng giảm đều hàng năm một cách bền vững. Phấn đấu năm 2015 tỷ lệ tổn thất đạt dưới 5,80 % vượt trước so với lộ trình đặt ra trước đây là 6,5% và Nghị quyết Đại hội lần I đặt ra là 7,2%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet