EVN, PVN và VNPT kinh doanh gì trước và sau tái cơ cấu?

Hiền Anh

Đề án tái cơ cấu DNNN đã xác định rõ lĩnh vực hoạt động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính.
EVN, PVN và VNPT kinh doanh gì trước và sau tái cơ cấu? - ảnh 1

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã thực hiện khá tích cực Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể là xác định lại nguồn lực để tập trung vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính; thực hiện thoái vốn đối với những ngành, nghề kinh doanh không liên quan trực tiếp đến ngành, nghề kinh doanh chính.

Trước khi tái cơ cấu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kinh doanh các ngành, lĩnh vực: sản xuất, truyền tải, phân phối điện năng, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, xây lắp dân dụng và công nghiệp. Sau khi thực hiện tái cơ cấu, EVN chỉ còn tập trung vào 3 ngành, lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải, và phân phối điện năng.

Trước khi tái cơ cấu, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) kinh doanh các ngành, lĩnh vực: tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, lọc – hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao, PVN còn hoạt động kinh doanh các ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, xây lắp dân dụng và công nghiệp. Thực hiện tái cơ cấu, PVN xác định chỉ tập trung vào 5 ngành, lĩnh vực kinh doanh chính là: tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; lọc – hóa dầu; công nghiệp khí; công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao.

Trước khi tái cơ cấu, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) kinh doanh các ngành, lĩnh vực gồm: sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện, bưu chính, tài chính ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, tư vấn thiết kế và xây lắp bưu điện. Thực hiện tái cơ cấu, VNPT xác định chỉ tập trung vào 3 ngành, lĩnh vực kinh doanh chính là: các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet