EVNNPT quán triệt NQ Đại hội lần thứ XII của Đảng và NQ Đại hội đảng các cấp

PV

Hơn 750 cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt và quần chúng ưu tú của EVNNPT đã được học tập, quán triệt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII thông qua 13 điểm cầu truyền hình trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện kế hoạch 07-KH/ĐU ngày 09/6/2016 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 21/6/2016 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), ngày 02/8/2016, Đảng bộ PTC1 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN, EVNNPT và thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết thông qua Hội nghị truyền hình với điểm cầu trực tiếp từ Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Hơn 750 cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt và quần chúng ưu tú của Đảng ủy PTC1 đã được học tập, quán triệt nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII thông qua 13 điểm cầu truyền hình trong toàn Đảng bộ, trong đó, điểm cầu tại trụ sở PTC1 đã có 254 người tham gia bao gồm: toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên khối cơ quan Công ty và các đơn vị khu vực Hà Nội: Xưởng Thí nghiệm điện, xưởng Sửa chữa thiết bị điện, đội Vận tải – Cơ khí và Đảng bộ bộ phận TTĐ Hà Nội.
Hội nghị đã được nghe Phó giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Đại hội XII của Đảng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, chú trọng CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước.
Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ II, Nghị quyết BCH TW 3 (khóa XII); Nghe đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN Báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ II.
Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch cá nhân phải thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ và thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Đồng thời xây dựng, đưa vào chương trình hành động tại cấp mình, đơn vị mình và của mỗi cá nhân để Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp sớm đi vào cuộc sống.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet