Eximbank dồn dập thay sếp lớn trước Đại hội cổ đông bất thường

H.G

Cùng với đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của ông Phạm Hữu Phú, trước đó ít ngày, ông Nguyễn Thúc Vinh Phó Tổng giám đốc cũng xin nghỉ việc theo nguyên vọng cá nhân, đơn xin nghỉ nộp trước quyết định chấp thuận 1 ngày.

Hội đồng Quản trị Eximbank ngày 10/12 thông báo quyết định bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc giữ chức Quyền Tổng giám đốc thay ông Phạm Hữu Phú vừa có đơn xin từ nhiệm. Kể từ ngày 10/12/2015, cùng thời điểm với quyết định bổ nhiệm trước đây đã hết hiệu lực, Hội đồng Quản trị Eximbank đã thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Phạm Hữu Phú theo nguyện vọng.

Cùng ngày, ngân hàng này bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Eximbank giữ chức Quyền Tổng giám đốc.

Ông Trần Tấn Lộc có 20 năm công tác tại Eximbank và đã qua nhiều vị trí tại các phòng ban khác nhau tại Eximbank trước khi bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực từ năm 2007.

Cùng với nguyện vọng xin từ nhiệm tổng giám đốc, ông Phạm Hữu Phú cũng xin rút khỏi danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Eximbank.

Mới cách đây ít ngày, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank thông báo quyết định thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thúc Vinh kể từ ngày 24/11/2015.

Quyết định này cũng cho biết ông Nguyễn Thúc Vinh xin nghỉ theo nguyên vọng cá nhân, đơn xin nghỉ nộp trước đó 1 ngày.

Theo thông báo chuẩn bị ĐH cổ đông bất thường 2015, Eximbank dự kiến bầu 11 thành viên HĐQT, trong đó ít nhất 1/2 là thành viên không điều hành và độc lập, dự kiến Chủ tịch HĐQT có thể là  thành viên HĐQT độc lập.

Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank đương nhiệm sẽ không ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới.

Ngày 8/12, Eximbank đã chốt danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020, gồm có 8 ứng viên ứng cử:

Ông Cao Xuân Ninh được nhóm cổ đông với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết 11,287% đề cử (1 cổ đông tổ chức với tỷ lệ 8,235% và 5 cổ đông cá nhân có tỷ lệ 3,052%); 

Ông Naoki Nishizawa đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank với tỷ lệ cổ phần 10,05%;

Ông Yasuhiro Saitoh do 3 cổ đông tổ chức đề cử với tỷ lệ cổ phần 10,05%;

Ông Đặng Phước Dừa được nhóm cổ đông nắm tỷ lệ 10,322% đề cử (6 tổ chức nắm tỷ lệ 5,258% và 58 cá nhân nắm tỷ lệ 5,064%);

Ông Ngô Thanh Tùng do 5 cổ đông tổ chức nắm tỷ lệ 9,127% và 2 cổ đông cá nhân nắm 1,067% đề cử;

Ông Phạm Hữu Phú do 3 cổ đông tổ chức nắm tỷ lệ 3,041% và 21 cá nhân nắm tỷ lệ 7,014% đề cử;

Ông Trần Ngô Phúc Vũ do nhóm cổ đông gồm 7 tổ chức nắm giữ 6,793% và 33 cá nhân nắm giữ 3,724% đề cử;

Ông Trần Ngọc Tâm do nhóm cổ đông gồm 14 tổ chức nắm giữ 9,914% và 22 cá nhân nắm giữ 1,808% đề cử.

Tuy nhiên, ông Phạm Hữu Phú đã xin rút khỏi danh sách. 

Như vậy, danh sách ứng viên ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới của Eximbank sẽ có 7 ứng cử viên. Như vậy HDDQT đương nhiệm sẽ phải giới thiệu thêm ứng viên bầu vào vị trí này.

Ngày 15/12, Eximbank sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để bầu nhân sự cấp cao gồm HĐQT  và Ban kiểm soát. Người ngồi ghế "nóng" Chủ tịch HĐQT Eximbank được cho là đại diện NHNN tại TP. HCM, thành viên HĐQT độc lập.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet