Eximbank: Nợ xấu giảm 210 tỷ đồng, về 2349 tỷ đồng

Ngân Giang

Ngân hàng Eximbank công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt 486,39 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch năm.

Tín dụng tăng 9,93% so với đầu năm, đạt 95.521 tỷ đồng. Cho vay kỳ hạn ngắn đạt 42,69 nghìn tỷ đồng, bằng 44,7% tổng dư nợ, trong khi cho vay trung dài hạn về cơ bản ổn định ở 52,82 nghìn tỷ đồng.

Tổng vốn huy động đạt 113,29 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động khách hàng có kỳ hạn đạt 97,82 nghìn tỷ đồng, bằng 86,35% tổng vốn huy động khách hàng; vốn huy động không kỳ hạn đạt 15,47 nghìn tỷ đồng.

Chi phí hoạt động được kiểm soát ở mức 1.608 tỷ đồng, giảm 5,34% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí lương thưởng tăng 7,16% so với cùng kỳ lên 943,88 tỷ đồng do tổng số lượng nhân viên tăng 1,95%; Chi phí tài sản và các chi phí quản lý khác giảm lần lượt giảm 9,93% và 3,91% so với cùng kỳ còn 318 tỷ đồng và 224 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng vẫn ở mức thấp trong 9 tháng đầu năm với chỉ 486 tỷ đồng, giảm 47,31% so với cùng kỳ. Eximbank nắm giữ 6.302 tỷ đồng trái phiếu VAMC tính đến cuối tháng 9/2017, với lộ trình trích lập 10% mỗi năm, ngân hàng sẽ cần phải trích lập 630 tỷ đồng chi phí dự phòng đối với trái phiếu VAMC trong năm 2017.

Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý là 2,46%, giảm từ 2,95% vào thời điểm cuối năm 2016. Ngân hàng đã xử lý 496,93 tỷ đồng nợ xấu trong 9 tháng đầu năm. Số dư nợ xấu cũng giảm 210 tỷ đồng xuống 2.349 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 là 1.079 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 là 176 tỷ đồng;  Nợ nhóm 5 là 1.093 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet