Gần 39 ngàn tỉ đồng hỗ trợ hiệu quả vùng dân tộc thiểu số và miền núi

H.Thanh

Ngay 12/6 vừa qua, tại Đà Lạt - Lâm Đồng đã diễn ra hội thảo Tham vấn xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020.
Toàn cảnh của hội thảo. Ảnh: báo Lâm Đồng

Hội thảo Tham vấn xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Dân tộc tổ chức có sự tham dự của hơn 80 đại biểu đến từ 14 tỉnh, thành các khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong giai đoạn 2016-2020, tổng số vốn thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi là 39 ngàn tỷ đồng. Hội thảo cũng nhìn lại giai đoạn 2011-2015. Theo đó, giai đoạn này các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã triển khai có hiệu quả, góp phần ổn định, nâng cao đời sống kinh tế cho bà con; tham gia tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo bền vững, qua đó cũng góp phần ổn định an ninh chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2011-2015 đã giúp xây dựng được hơn 370 ngàn nhà ở, hơn 1.800 công trình nước sinh hoạt công cộng; hoàn thành 41/44 điểm định cư tập trung và 107 dự án định cư xen ghép; hỗ trợ sản xuất và vốn vay cho hơn 31 triệu lượt hộ nghèo ở vùng khó khăn thuộc 57 tỉnh trong cả nước… với tổng kinh phí thực hiện lên đến hơn 9.860 tỷ đồng. T

Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 sẽ tập trung vào 3 nội dung chính, đó là: hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và hộ dân tộc thiểu số nghèo; bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng khó khăn; và hỗ trợ tín dụng… Với tổng kinh phí thực hiện chính sách này lên đến gần 38.718 tỷ đồng. Để chính sách này được triển khai đạt kết quả cao, hội thảo đã dành nhiều thời gian tham luận, tổng hợp được nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo xoay quanh các nội dung về cách thức triển khai, phương pháp hỗ trợ, tiếp cận đối tượng, cơ chế quản lý và phối hợp, tích hợp với các chương trình khác… sao cho đảm bảo mang tính đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của mỗi vùng miền.

Giai đoạn 2016 - 2020, UBDT xây dựng và đề xuất tiếp tục thực hiện 9 chính sách, với tổng kinh phí dự kiến là hơn 49.000 tỷ đồng, gồm: Chương trình 135; Đề án chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao”; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2020; Chính sách sắp xếp, ổn định dân cư cho người di cư tự do từ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trở về nước; Quyết định số 498/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025”; Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2016 - 2020; Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK giai đoạn 2016 - 2020.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet