Gần 4.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2015

Xuân Phú

Toàn quốc xảy ra 9.318 vụ, làm chết 3.735 người, làm bị thương 8.554 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 1.454 vụ (-13,5%), giảm 193 người chết (-4,91%), giảm 2.002 người bị thương (-18,97%).

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 5 tháng đầu năm 2015 (tính từ ngày 16/12/2014 đến 15/5/2015), toàn quốc xảy ra 9.318 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.735 người, làm bị thương 8.554 người. Trong đó: Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 4.293 vụ, làm chết 3.735 người, bị thương 2.515 người. Va chạm giao thông xảy ra 5.025 vụ, làm bị thương nhẹ 6.039 người. 

Riêng trong tháng 5/2015 (tính từ ngày 16/4/2015 đến 15/5/2015), toàn quốc xảy ra 1.734 vụ tai nạn, làm chết 708 người, làm bị thương 1.484 người. Trong đó: Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 798 vụ, làm chết 708 người, bị thương 378 người. Va chạm giao thông xảy ra 936 vụ, làm bị thương nhẹ 1.106 người.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet