Gần 500 đại biểu về dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16

Minh Thư

Sáng 1/11, Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô.

Tới dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí nguyên Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng…

Về dự Đại hội còn có lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn đại biểu, tỉnh, TP: Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hoà Bình... cùng các đồng chí lãnh thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và đại biểu công dân Thủ đô ưu tú cùng 495 đồng chí đại biểu đại diện trên 39 vạn Đảng viên Thủ đô Hà Nội.

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 15 Phạm Quang Nghị cho biết, Thành uỷ Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 2.913 chi bộ, đảng bộ cơ sở, 60 đảng bộ trực thuộc Thành ủy bảo đảm đúng quy trình, nội dung, tiến độ và chất lượng, với tinh thần đổi mới.

Nhìn lại quá trình nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân 5 năm qua, Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố đã đạt được nhiều kết quả như: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; xây dựng, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ; phát triển nông nghiệp và nông thôn đạt kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội trên địa bàn luôn ổn định; an ninh, quốc phòng, đối ngoại được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô đối với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những thành tựu và tiến bộ, Bí thư Thành ủy cũng nêu những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cũng như những khó khăn, bất cập và những áp lực trong quá trình phát triển.

"Đại hội đại biểu lần thứ16 Đảng bộ Thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, được toàn Đảng và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi, Đại hội đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển Thủ đô sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 và sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa 12 về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, khẳng định bước trưởng thành và phát triển toàn diện của Thủ đô Hà Nội trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH, chủ động hội nhập quốc tế" – Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nêu rõ. 

Xuất phát từ vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang nghị yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận đóng góp được nhiều ý kiến xây dựng các Văn kiện Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố và các dự thảo Văn kiện Đại hội 12 của Đảng.

Liên quan đến việc bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Bí thư Thành ủy cho rằng, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; có tinh thần trách nhiệm cao; có tư duy đổi mới; những người luôn đặt lợi ích chung của Đảng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; đáp ứng yêu cầu về số lượng và cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị…

Đại hội cũng sẽ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố, là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, thay mặt Đảng bộ Thủ đô tham dự, đóng góp vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Theo chương trình tại phiên khai mạc Đại hội sáng 1/11, sẽ trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa 15, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa 15, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet