Gần 5.200 phương tiện vi phạm giao thông bị xử phạt… "nguội"

Vạn Xuân

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 11 tháng đầu năm 2015, đơn vị này đã xử phạt 5.197 phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ qua thiết bị giám sát hành trình…

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải và thông báo tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trong tháng 11/2015.

Theo đó, qua tổng hợp kết quả gửi về Tổng cục Đường bộ, trong tháng 11/2015, đơn vị này đã xử phạt 342 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 328 xe; thu hồi giấy phép kinh doanh là 4 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 10 xe).

Cảnh sát giao thông xử phạt xe khách chạy rùa trên đường phố Hà Nội.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ, đến thời điểm hiện tại có 28/63 địa phương đã có báo cáo kết quả xử lý thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác hoặc từ chối cấp phù hiệu; 9/63 địa phương có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh và phê bình, cảnh cáo; 26/63 địa phương còn lại chưa có báo cáo.

"Tính lũy kế 11 tháng đầu năm 2015 đã xử lý vi phạm 5.197 phương tiện", Tổng cục Đường bộ cho biết.

Được biết, nhằm đảm bảo mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở GTVT tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015.

Đối với các trưởng hợp vi phạm thời gian lái xe liên tục cần kiểm tra, đối chiếu với kết quả tổng hợp trên phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình trước khi quyết định xử lý.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet