Gần 8.000 doanh nghiệp giải thể trong 10 tháng đầu năm

Diệu Thùy

Mặc dù số doanh nghiệp giải thể có giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng 10 tháng qua, cả nước vẫn có 60.164 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong báo cáo tình hình kinh tế -  xã hội 10 tháng năm 2015, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, chỉ riêng trong tháng 10, cả nước có 9.195  doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 65,2 nghìn tỷ đồng, tăng 30,6% về số doanh nghiệp và tăng 46,4% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Riêng trong tháng 10 có 679 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 34,6%; số vốn đăng ký tăng 102,8%. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 12,1% so với mức bình quân tháng trước. Số doanh nghiệp mới tạo thêm việc làm cho 157,9 nghìn người, tăng 25,4% so với tháng trước.

Trong tháng 10, cả nước có 3.350 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 121,1% so với tháng trước.

Tuy nhiên, vẫn có 13.818 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 46,4%. Trong đó có 679 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 1%.

Tính chung 10 tháng, cả nước có 77.542 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 486,1 nghìn tỷ đồng, tăng 29,2% về số doanh nghiệp và tăng 37,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thay đổi tăng vốn trong 10 tháng qua, bổ sung thêm vào nền kinh tế hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng là 1,1 triệu người, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2014.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm nay là 16.198 doanh nghiệp, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, những chuyển biến tích cực của nền kinh tế cùng với các giải pháp và quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh đã hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, bước đầu đạt mức tăng khá so với năm 2014.

Trong 10 tháng, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 7.641 doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng là 60.164 doanh nghiệp, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 13.625 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 46.539 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet