Gây quỹ giúp người nghèo từ nguồn thu nhập cá nhân có phải đóng thuế?

PV

Sau những thiệt hại tại miền Trung do mưa lũ gây ra đã có nhiều cá nhân đứng ra kêu gọi ủng hộ và giúp đỡ, chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân miền Trung phải hứng chịu. Nhiều người muốn trích nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của mình để lập quỹ từ thiện ủng hộ người nghèo, người gặp khó khăn.

Tuy nhiên, để lập quỹ tương trợ cho người nghèo và người cơ nhỡ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh do chính mình làm thì có phải đóng thuế hay không?

Theo Thông tư số 111/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Căn cứ vào Thông tư số 92/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt  động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015 của Chính phủ.

Về điều kiện, thủ tục thành lập quỹ từ thiện sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2012 của Chính phủ.

Theo đó, để thành lập quỹ từ thiện phải có các điều kiện cơ bản như: Có mục đích hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật; Có sáng lập viên thành lập quỹ theo quy định; Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định; Có hồ sơ thành lập quỹ theo quy định. tích…

Trong trường hợp cụ thể có thể liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố để được xem xét hướng dẫn theo thẩm quyền.

Nếu nguồn của quỹ lấy từ nguồn thu nhập hoạt động kinh doanh của chính cá nhân thì khoản thu nhập này có phải đóng thuế không?

Theo ngành Thuế, trong trường hợp có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh do chính cá nhân đó thực hiện thì về nguyên tắc thu nhập này phải chịu thuế GTGT, thuế TNCN từ hoạt động kinh doanh.

Trường hợp mỗi năm, doanh thu từ hoạt động kinh doanh của cá nhân có mức từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT, thuế TNCN.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet