Gia Lai: Đưa nghị quyết đại hội Đảng XII vào cuộc sống

NK

Sáng 30/5, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng với 380 đại biểu tham dự.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy: Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự Hội nghị còn có gần 400 đại biểu, gồm: Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sỹ quan cấp tướng đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Pleiku; các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XV; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; trưởng, phó các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bí thư, phó bí thư và cấp trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và giám đốc trung tâm bồi dưỡng các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Theo Chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 5 năm 2016. Tại hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy báo cáo 3 chuyên đề đã được cụ thể hóa từ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đó là: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 – 2020 và Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị cũng dành thời gian để các đồng chí thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và lý luận qua 30 năm đổi mới để tiếp tục hoàn thiện và phát triển đường lối, quan điểm đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chính vì vậy, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng ở các cấp gắn với triển khai 04 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là điều kiện để nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, tạo tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ, nhân dân và các dân tộc Gia Lai, đảm bảo sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu khai mạc tại hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị: các đồng chí dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng thời gian, tập trung tư tưởng tối đa, nghiêm túc tiếp thu nội dung các chuyên đề. Nghiên cứu, nắm vững các quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định và 04 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV để liên hệ với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; đồng thời lựa chọn, xác định và đưa vào xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet