Gia Lai: Gần 2.700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ nhà ở

Minh Thư

Trong tổng số 4.438 hộ nghèo ở Gia Lai được hỗ trợ nhà ở thì có 2.690 hộ đồng bào dân tộc thiểu số…

Theo Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai thì từ năm 2016 đến năm 2020, tỉnh sẽ hỗ trợ nhà ở cho 4.438 hộ nghèo (trong đó có 2.690 hộ đồng bào dân tộc thiểu số) theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 ở 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ảnh minh họa.

Tổng kinh phí thực hiện đề án là 266,834 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay tín dụng ưu đãi là 110,95 tỷ đồng; vốn huy động tại địa phương từ Quỹ “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và từ các doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vận động là 15 tỷ đồng; vốn huy động của cộng đồng, dòng họ và của chính hộ gia đình được hỗ trợ và các nguồn khác dự kiến là 140,33 tỷ đồng.

Mục tiêu của đề án là giải quyết cơ bản về nhà ở cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet