Gia Lai: Hộ nghèo DTTS giảm dần từ dự án IFAD

Minh Thư

Từ khi Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (IFAD) trên địa bàn huyện Ia Pa (Gia Lai) đã có những hoạt động thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế của người dân các xã được hưởng lợi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
Ảnh minh họa.

Theo Ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện Ia Pa, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã tham gia dự án giảm theo từng năm. Số hộ hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động hỗ trợ của dự án là 4.994 hộ. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số là 2.784 hộ, hộ nghèo là 1.925 hộ và cận nghèo là 695 hộ. Thu nhập của các hộ gia đình tham gia dự án tăng 25% so với trước đây.

Được biết, Dự án IFAD thực hiện tại 6 xã với 49/76 thôn, làng của huyện được hưởng lợi đang phát huy hiệu quả rất tốt, thu hút được nhiều người dân cùng tham gia, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những điểm nổi bật của dự án là người dân cùng tham gia góp vốn đối ứng để nâng cao trách nhiệm của mình. Dự án góp phần rất lớn vào công cuộc giảm nghèo của huyện, nhất là các xã tham gia thực hiện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet