Gia Lai phấn đấu phát triển nhanh, bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên

PV

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đặt mục tiêu 5 năm tới phấn đấu đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên.

Theo đó, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV đặt mục tiêu 5 năm tới phấn đấu là tỉnh phát triển nhanh, bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên.

Nghị quyết Đại hội thống nhất, trong 5 năm tới phấn đấu xây dựng Gia Lai là tỉnh phát triển nhanh, bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên với các chỉ tiêu cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (GRDP) đạt 7,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2,68% vào cuối nhiệm kỳ; đến năm 2020 có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã phát biểu bế mạc.

Đại hội cũng đã chỉ ra những thách thức lớn trong 5 năm tới đó là tài nguyên, nhất là tài nguyên rừng suy giảm đáng báo động; công tác quản lý nhà nước về môi trường còn nhiều bất cập; công tác giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao (chiếm gần 85% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh); Thu hút đầu tư còn hạn chế; công tác cải cách hành chính trong Đảng và cải cách hành chính Nhà nước còn chưa đạt yêu cầu…

Đại hội ra mắt BCH khóa XV.

Để khắc phục những yếu kém, vượt qua những thách thức, đạt được những chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra, Đại hội đã thảo luận, đề ra các giải pháp, tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, đổi mới tư duy, phát huy dân chủ, đoàn kết để tạo sức mạnh tổng hợp. 

Đồng thời, tỉnh ưu tiên phát triển mạnh ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tạo năng lực cạnh tranh.

 

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai  hứa kiên quyết khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời nhấn mạnh: “Sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây là tiền đề cần thiết, tạo cơ sở vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đặt ra trong 5 năm tới. Với những kết quả nói trên, chúng ta vui mừng báo cáo với Trung ương Đảng, với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh rằng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV đã thành công tốt đẹp”.

 

Một số chỉ tiêu chủ yếu 5 năm (2015-2020) của tỉnh Gia Lai

1- Chỉ tiêu kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (GRDP theo giá so sánh năm 2010) đạt 7,5%/năm
- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 9-10%/năm
- Cơ cấu kinh tế: nông-lâm-thủy sản là 37,25%, công nghiệp-xây dựng là 28,9%; các ngành dịch vụ là 33,85%
- Kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm tăng 7,44%
- GRDP bình quân đầu người đạt 54,4 triệu đồng/người/năm
- Diện tích trồng rừng mới bình quân hàng năm đạt 800 ha và độ che phủ của rừng (bao gồm cả cây công nghiệp dài ngày) là 46,6%
 
2- Chỉ tiêu xã hội:
 
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,8%/năm; đến năm 2020 giảm còn 2,68% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015)
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,2%
- Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở cấp THCS đạt 91,5%
- 100% dân số đô thị sử dụng nước sạch và 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 70 xã
- Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới 61,3% và đạt 8 bác sỹ/1 vạn dân.
 
3- Công tác xây dựng Đảng:
 
- Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm trên 50%
-  Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm 5%/tổng số đảng viên

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet