Gia Lai: Từng bước giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Kông Chro

Phương Nam

Với tỷ lệ hộ nghèo cao, trong đó có không ít là đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên thời gian qua Huyện Kông Chro đã từng bước kéo giảm hộ nghèo.

Theo ông Phan Văn Trung, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, Kông Chro vốn là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh. Dù là huyện nghèo, còn nhiều thiếu thốn nhưng thời gian gần đây, địa phương đã có nhiều nỗ lực vươn lên, từng bước khắc phục khó khăn.

Kinh tế địa phương tăng trưởng đáng ghi nhận, trong đó công tác giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số luôn được chú trọng.

Về cơ sở hạ tầng địa phương, trong nửa đầu năm 2017, huyện Kông Chro đã  xây dựng và sửa chữa 78 công trình và chuyển tiếp 4 công trình, tổng số vốn đầu tư phát triển mà Nhà nước giao hơn 102 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 11,799 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 11,743 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện 24,562 tỷ đồng, vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 32,958 tỷ đồng, vốn Chương trình Mục tiệu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 16,835 tỷ đồng, vốn tài trợ của Ngân hàng Cổ phần Thương Mại Ngoại thương chi nhánh Gia Lai.

Chính quyền huyện Kông Chro từng bước khắc phục khó khăn để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: P.V.T) 

Huyện đầu tư trên phương châm ưu tiên xây dựng các hạng mục công trình thiết yếu cho một số xã đặc biệt khó khăn và các xã chọn làm điểm về nông thôn mới. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo triển khai chương trình cánh đồng lớn 200 ha cây mía và 20 ha cây chanh dây trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay đã trồng được 245,9 ha mía/92 hộ/22 cánh đồng/22 nhóm hộ, 27,8 ha chanh dây, vượt kế hoạch đề ra; các nhóm hộ đã có hợp đồng liên kết với Nhà máy đường An Khê để được hỗ trợ đầu tư và tạo đầu ra cho cây mía.

Đồng thời, huyện chú trọng triển khai các mô hình “Nuôi heo sọc dưa”, “Nuôi bò sinh sản”, ... các mô hình đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống của các hộ nghèo trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Kông Chro Phan Văn Trung đánh giá rằng, để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống thấp là nhờ định hướng đúng đắn cũng như áp dụng các giải pháp thích hợp. Kết quả là tỷ lệ hộ nghèo ở Kông Chro trong giai đoạn 2011 - 2015 đã giảm qua từng năm, đến cuối năm 2015,  tổng số hộ nghèo toàn huyện là 2.535 hộ, chiếm tỷ lệ chiếm 24,27%, giảm 31,12% so với năm 2011.

Tuy vậy, đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Kông Chro vẫn cao nhất tỉnh, với 4.788 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 45,04%, trong đó hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020).

Theo ông Phan Văn Trung, để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của huyện, uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai có hiệu quả.

Bên cạnh đó, huyện sẽ chỉ đạo tập trung thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là tuyên truyền làm thay đổi cách nghĩ, cách thức sản xuất của đồng bào đi đôi với đầu tư phát triển hạ tầng giao thông khu vực còn nhiều khó khăn; lồng ghép các chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cách đồng mẫu lớn; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, tuyên tuyền, vận động các hộ vay vốn, phát triển sản xuất...

Ngoài những giải pháp mang tính thiết thự nói trên, Huyện Kông Chro còn có kế hoạch thực hiện hỗ trợ theo hướng tập trung, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và đối tượng cụ thể; chú trọng phát huy yếu tố nội lực, sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của chính bản thân các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện bình quân mỗi năm giảm từ 7,5-8%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet