Giá nước sạch Hà Nội tăng thêm 20% từ 1/10

Minh Thư

Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco) vừa có thông báo tăng giá nước sạch từ ngày 1/10/2015. Mức tăng trên 20% so với biểu giá cũ, tăng thêm từ 1.000 đến 2.000 tùy vào khối lượng nước sử dụng theo bậc thang lũy tiến.
Hà Nội tăng giá nước sạch sinh hoạt từ ngày 1/10/2015 thêm 20%.

Cụ thể, theo thông báo của Viwaco, giá bán nước nước sinh hoạt cho đối tượng hộ gia đình sử dụng vào mục đích sinh hoạt sẽ tăng lên 5.973 đồng/m3 cho mức 10m3 đầu tiên. Mức từ 10m3 đến 20msẽ có giá bán là 7.052 đồng/m3 và mức trên 20m3 đến 30m3 có giá 8.669 đồng/m3. Còn mức trên 30m3 sẽ tăng lên thành 15.929 đồng/m3

Tuy nhiên, khi tính cả thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thì giá thanh toán sẽ cụ thể như sau: (Đơn vị tính: đồng/m3)

STT Mức sử dụng nước sinh hoạt của hộ dân (m3/tháng/hộ gia đình)   Giá bán nước cũ Giá bán nước mới từ 1/10  Thuế GTGT (5%)  Phí bảo vệ môi trường (10%)   Giá thanh toán
 1  10m3 đầu tiên  5.773  5.973  298,65  597,30  6.869
 2  Từ trên 10m3 đến 20m3  6.820  7.052  352,60  705,20  8.110
 3  Từ trên 20m3 đến 30m3  8.410  8.669  433,45  866,90  9.969
 4  Trên 30m3  15.384  15.929  796,45  1.592,90  18.318
Đối với nước sử dụng cho các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công cộng đều có giá bán là 9.955 đồng/m3. Nước sử dụng cho các đơn vị sản xuất sẽ có giá bán 11.615 đồng/m3 và nước sử dụng cho kinh doanh dịch vụ có giá bán cao nhất là 22.068 đồng/m3

Khi tính cả thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thì giá thanh toán sẽ cụ thể như sau: (Đơn vị tính: đồng/m3)

 STT  Mục đích sử dụng Giá bán nước từ 1/10  Thuế GTGT (5%)  Phí bảo vệ môi trường (10%)  Giá thanh toán 
 1  Nước sử dụng cho các cơ quan hành chính  9.955  497,75  995,50  11.448
 2  Nước sử dụng cho các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công cộng  9.955  497,75  995,50  11.448
 3  Nước sử dụng cho các đơn vị sản xuất   11.615  580,75  1.161,50  13.357
 4  Nước sử dụng cho kinh doanh dịch vụ  22.068  1.103,40  2.206,80  25.378

Theo Viwaco, đối với khách hàng sử dụng nước với nhiều mục đích khác nhau, Công ty Viwaco sẽ căn cứ tình hình sử dụng nước thực tế, thống nhất tỷ lệ nước sử dụng cụ thể cho mỗi loại mục đích để áp mức giá phù hợp với từng mục đích sử dụng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet