Hiện tại, giá xăng dầu mới nhất của Petrolimex như sau:

Bảng giá xăng dầu hiện tại theo website chính thức của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) áp dụng với cho các mặt hàng như:  Xăng RON 95, Xăng RON 92, E5 RON 92, DO 0,05S, DO 0,25S, Dầu hoả...


P.V