Giải đáp việc sử dụng lao động chưa thành niên

Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 8 giờ trong 1 ngày và 40 giờ trong 1 tuần.

Hỏi: Xin luật sư cho biết, người lao động chưa thành niên là người lao động bao nhiểu tuổi? Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên được quy định như thế nào?

Nguyễn An (Lê Trọng Tấn, Hà Nội)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 161 Bộ Luật Lao động năm 2012 thì, người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi. 

Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên được quy định tại Điều 163 Bộ Luật Lao động năm 2012:

1. Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 8 giờ trong 1 ngày và 40 giờ trong 1 tuần.

Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 1 ngày và 20 giờ trong 1 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

3. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác;

5. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.

L.S Trịnh Khánh Toàn  (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội)/Nguồn Lao động thủ đô

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet