Giải thưởng Thông tin đối ngoại năm 2016 xét thêm lĩnh vực xuất bản

Bình Minh

Bên cạnh lĩnh vực báo chí như 2 lần tổ chức trước, Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại (TTĐN) lần thứ 3 mở rộng diện xét chọn thêm cả lĩnh vực xuất bản.

Sáng nay, 14/9/2016, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã tham dự cuộc họp trao đổi về công tác phối hợp chỉ đạo việc tổ chức Giải thưởng toàn quốc về TTĐN lần thứ 3 năm 2016. So với 2 lần tổ chức trước (năm 2014 và năm 2015), Giải thưởng năm nay mở rộng phạm vi xét tặng, ngoài lĩnh vực báo chí còn có cả lĩnh vực xuất bản phẩm.

Giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác TTĐN tổ chức để tặng thưởng cho các tác phẩm báo chí và xuất bản phẩm TTĐN xuất sắc bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, phục vụ đối tượng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài.

Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ nhất (năm 2014) và lần thứ hai (năm 2015) chỉ xét chọn các tác phẩm trong lĩnh vực báo chí.

Mục đích của Giải thưởng nhằm khẳng định vị trí, vai trò của hoạt động TTĐN trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; Thông tin về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; Đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam; Tạo động lực cho phóng viên, cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản tích cực tham gia tuyên truyền đối ngoại...

Đặc biệt, Giải thưởng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của công tác TTĐN, giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đối tượng tham dự Giải thưởng là tất cả các nhà báo, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan xuất bản, các cá nhân và tập thể người Việt Nam trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm phù hợp với tiêu chí của Giải thưởng..

Tác phẩm được xét trao Giải thưởng là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài dành cho công chúng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành trong nước và nước ngoài trong thời gian từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

Tác phẩm phải đảm bảo tính chân thực, tính thuyết phục, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao, phục vụ tốt nội dung thông tin tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam.

Các tác phẩm đã được giải thưởng tại các cuộc thi khác vẫn được quyền dự thi Giải thưởng toàn quốc về TTĐN lần thứ 3 nhưng phải ghi rõ mức giải đã đạt được cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi.

Hội đồng Giải thưởng gồm Ban Sơ khảo và Ban Chung khảo do Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thường trực Giải thưởng năm 2016 là Đài Tiếng nói Việt Nam.

Dự kiến Lễ công bố và trao Giải thưởng toàn quốc về TTĐN lần thứ 3 năm 2016 sẽ được tổ chức vào tháng 5/2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet