Tăng cường năng lực tham gia và ra quyết định của phụ nữ dân tộc thiểu số

Tăng cường năng lực tham gia và ra quyết định của phụ nữ dân tộc thiểu số
infonet Dự án đã tổ chức thành công 8 khóa tập huấn kỹ năng mềm cho 320 phụ nữ người dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương; 12 buổi truyền thông...
Các tin khác
Gia Lai: Hộ nghèo DTTS giảm dần từ dự án IFAD

Gia Lai: Hộ nghèo DTTS giảm dần từ dự án IFAD

Từ khi Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (IFAD) trên địa bàn huyện Ia Pa (Gia Lai) đã có những hoạt động thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế của người dân các xã được hưởng lợi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
Xem thêm trên infonet