Giám sát các cơ sở y tế xây dựng môi trường không khói thuốc lá

Khánh Ngọc

Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn giám sát việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc tại nhiều địa phương như: Hải Dương, Quảng Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An...

Tại các địa phương này, đoàn đã tiến hành kiểm tra ở nhiều đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế (Cơ quan Sở Y tế, Bệnh viện) và một số đơn vị khám chữa bệnh, trường học... tuyến Trung ương trực thuộc Bộ.

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị. Công tác tuyên truyền Phòng, chống tác hại thuốc lá đã được nhiều đơn vị thực hiện bài bản như Bệnh viện 71 Trung ương, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, Trường Đại học Y Dược Hải phòng, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương... Các Sở Y tế Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa... đã tham mưu xây dựng Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá của tỉnh và triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả.

Công tác Phòng chống tác hại thuốc lá được đưa vào báo cáo của cơ quan, đơn vị hàng năm, được triển khai lồng ghép với nhiều hoạt động phong trào khác và đã được đưa vào tiêu chí chấm điểm thi đua của CBCCVCLĐ, một số đơn vị đã giảm rõ rệt số người còn hút thuốc (VP Sở Y tế Thanh Hóa còn 6 người hút thuốc, BV 71 Trung ương chỉ còn 16 người hút thuốc...)

Công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại các cơ sở y tế còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các cơ sở khám chữa bệnh bởi vì lưu lượng người bênh, người nhà, người đến thăm quá đông, dẫn đến khó kiểm soát tình trạng hút thuốc lá trong bệnh viện; khuôn viên một số bệnh viện còn nhiều đầu mẩu thuốc lá; số lượng biển báo cấm và các pa – nô, áp phích truyền thông còn quá ít so với khuôn viên của cơ sở khám chữa bệnh; Tuy một số đơn vị đã có mức phạt cụ thể đối với hành vi hút thuốc lá theo Luật PCTHTL nhưng vẫn chưa xử phạt được khi có vi phạm...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet