Giảng viên đi công tác nước ngoài vẫn được hưởng tiền lương

Hỏi: Tôi là giảng viên của trường đại học công lập. Vừa qua tôi được cử đi công tác ở nước ngoài 1 tháng. Vậy chế độ tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội của tôi có thay đổi không?

Hỏi: Tôi là giảng viên của trường đại học công lập. Vừa qua tôi được cử đi công tác ở nước ngoài 1 tháng. Vậy chế độ tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội của tôi có thay đổi không? - Nguyễn Đức Anh (nguyenducanh***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư số: 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc" nêu rõ:

Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được cử đi học, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy,với những thông tin mà bạn cung cấp, rất khó để chúng tôi trả lời chính xác cho bạn. Vì vậy chúng tôi xin được ra giả thiết như sau:

Nếu bạn là giảng viên thuộc đối tượng được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và được đơn vị ra quyết định cử đi công tác nước ngoài thì bạn vẫn được hưởng lương và các chế độ bảo hiểm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Cụ thể, tiền lương tháng đóng BHXH của bạn là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm xã hội của bạn được thực hiện theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nguồn GD&TĐ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet